Planerade åtgärder för att underlätta för Blekinges näringsliv

Det är ett allvarligt läge för länets näringsliv till följd av det nya coronaviruset covid-19. Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medför för näringslivet.

I veckan träffades Region Blekinge, kommunernas näringslivschefer, Almi Blekinge, Blekinge business inkubator och Länsstyrelsen för att diskutera hur man tillsammans kan minimera effekterna av covid-19 för företagen i Blekinge. Region Blekinge har även dialog med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Tillväxtverket och Näringsdepartementet för att diskutera nationella och regionala initiativ. 

– Det är en pågående kris som slår i omgångar och påverkar många sektorer utöver hälso-och sjukvården. Först ut är besöks- och servicesektorn, men det finns också tydliga signaler från handeln och industrin. Det som är viktigt är att tillsammans se till att livskraftiga företag kan ta sig genom denna kris, säger Anna-Lena Cederström, regional utvecklingsdirektör.

Regionen tillsammans med kommuner ser över hur man på olika sätt kan underlätta för näringslivet, exempelvis genom att snabbare betala fakturor, fullfölja investeringsplaner och inte senarelägga mer än nödvändigt. 

Stöd i form av rådgivning och finansiering

Under regionala utvecklingsnämndens sammanträde idag diskuterade man olika typer av stöd till näringslivet som kan komma att bli aktuella.

-Vi ser över hur vi tillsammans kan stödja med rådgivning genom exempelvis en företagsjour, att de finansiella medel som riktas till näringslivet nu snabbt kan komma ut och att företag kan få stöd i att söka finansiering, säger Johan Sandberg, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Det pågår också arbete både på EU-nivå och nationellt för att stärka och  stuva om i befintliga system för att hitta finansieringslösningar av olika slag. Region Blekinge deltar aktivt i dessa processer och ser över hur regelverket kan förenklas även gällande medel för projekt och företagsstöd. En annat åtgärd från regeringens håll är att Almi Företagspartner, som ägs av staten och regionerna tillsammans, har fått tre miljarder kronor i ett krispaket. Krispaketet riktar sig till små- och medelstora företag.

Region Blekinge kommer att ta en aktiv roll i den regionala kraftsamlingen genom att samordna lokala, regionala och nationella initiativ för att på bästa sätt stödja kommunerna och möta Blekinges näringsliv i den tuffa situationen som råder.

På denna webbsida samlas all information om åtgärder och insatser riktade mot näringslivet med anlending av covid-19.

Region Blekinges logotyp med bild på vass i motljus
Hittade du informationen du sökte?