Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Ny metod för analyser ska möjliggöra fler coronatester

Region Blekinge arbetar tillsammans med Region Kronoberg för att utöka analyskapaciteten för coronatester och därmed kunna testa fler. En ny metod ska kunna dubblera antalet analyser, och provtagningen av vårdpersonal ska utökas och göras mer tillgänglig.

I Blekinge är det i första hand patienter som läggs in på sjukhus som testas för coronavirus, men ett stort antal tester tas också på vårdpersonal för att fria dem från misstanke om coronavirus då de uppvisar luftvägssymtom.

Det görs genom topsning av slemhinnor, prover som skickas för analys till klinisk mikrobiologi för Kronberg och Blekinge. Verksamheten drivs i ett samarbete mellan Region Blekinge och Region Kronoberg, och just i det här fallet är det laboratoriet i Växjö som utför själva analysen. Där har laboratoriet fått bygga upp en egen analysmetod, eftersom coronaviruset är helt nytt.

-  Den senaste veckan har vi kunnat öka från 500 till cirka 700 prover per vecka. Och med en ny metod som vi testar nu kommer vi förhoppningsvis inom ett par veckor ha möjlighet att analysera cirka 1 500 prover per vecka för båda regionerna sammanlagt, säger Oskar Ekelund, verksamhetschef för mikrobiologen i Region Kronoberg.

Fram till i dag har 44 procent av de prover som tagits kommit från Blekinge, vilket exakt motsvarar Blekinges befolkningsandel av laboratoriets totala upptagningsområde.

Helhetspaket med analysmaterial

Coronatider innebär att även laboratorierna känner av en global brist på material, precis som hälso- och sjukvården i övrigt. Osäkerhetsfaktorn är därför stor med egenutvecklade metoder. Den nya metod som Oskar Ekelund talar om går förenklat ut på att laboratoriet får ett helhetspaket med analysmaterial och därför kan analysera effektivare och utan lika stor risk för materialbrist.

-  Vi har nu även tecknat ett avtal med Statens veterinärmedicinska anstalt för att kunna analysera ytterligare ett antal prover per vecka, som en backuplösning vid behov, säger Oskar Ekelund.

Det är fortfarande samma prioritering som gäller om vilka personer som testas för coronavirus, alltså vissa patienter och vårdpersonal. 

-  Provtagning är ett viktigt instrument i vissa sammanhang, men det allra viktigaste för att minska smittspridningen är att stanna hemma och inte träffa andra människor om du har de minsta symtom som liknar förkylning eller influensa, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge.

Förstärka provtagningen av vårdpersonal

Region Blekinge arbetar just nu för att förstärka provtagningen av personal inom hälso- och sjukvården.

-  Jag kan i nuläget inte ge några detaljer eftersom inget är klart, men det handlar om att kunna utöka provtagningen av vårdpersonal och göra den mer tillgänglig för våra vårdverksamheter i hela länet, säger Mats Berggren, operativ chef för regional särskild sjukvårdsledning.

Ett nytt test, som förväntas lanseras i början av maj, ska också kunna hjälpa vården att identifiera vilka som haft coronaviruset och därför är immuna.

-  Provtagningen blir viktig för att identifiera personal som därmed kan arbeta och inte behöver stanna hemma vid lättare förkylningssymtom, säger Oskar Ekelund.

Regeringen har givit Folhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en strategi för masstester, men i dagsläget finns inget besked om när dessa kan komma igång.

Hittade du informationen du sökte?