Omställningscheckar ska hjälpa små och medelstora företag

Med anledning av coronaviruset (covid-19) har Region Blekinge tagit fram en ny stödform, omställningscheck, för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Omställningschecken ska användas till att anlita extern kompetens för att utveckla nya erbjudanden eller ta fram strategier för omställning som ökar företagets konkurrenskraft och långsiktiga fortlevnad. Stöd kan lämnas med upp till 90 procent av godkända kostnader, dock högst 100 000 kr.

- Vi vet att viljan och kraften är stor bland Blekinges små och medelstora företag att anpassa och utveckla sina verksamheter till denna nya verklighet, säger Anna-Lena Cederström, regional utvecklingsdirektör Region Blekinge. Det kan exempelvis handla om att ställa om sin försäljning så att den blir mer nätbaserad. Det kan även handla om att utveckla nya produkter eller tjänster, tillägger hon.

Företag med högst 249 anställda kan ansöka

Företaget måste kunna redogöra för hur verksamheten drabbats av Covid-19, vilka åtgärder de planerar vidta och vilka effekter åtgärderna bedöms ha för företagets framtid.

- Min uppmaning till de företag som har tankar och ideér kring omställning är att kontakta oss på Region Blekinges projektkontor för råd och stöd och för att diskutera deras möjligheter till omställningscheck, säger Anna Althini, projektrådgivare på Regional utveckling.

Exempel på kostnader som man kan söka stöd för:

  • Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet
  • Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning
  • Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 september 2020.

Sista dag för ansökan är den 15 juni 2020.

regionblekinge.se/covid19naringsliv samlas all information om Region Blekinges åtgärder och insatser riktade mot näringslivet med anledning av covid-19.

verksamt.se/blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. uppdateras uppgifter och kontaktpersoner löpande för de insatser som riktar sig till företagare i Blekinge.

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor
Hittade du informationen du sökte?