Intensivvårdssjuksköterska Marie-Louise König.

Intensivvårdsteam från Blekingesjukhuset på väg till Sörmland

Region Blekinge fattade idag beslut om att från och med imorgon lördag, den 25 april, bistå Region Sörmland med sjukvårdspersonal. Det handlar om tre intensivvårdsteam som reser iväg för att arbeta i Eskilstuna respektive Nyköping.

När Socialstyrelsen i mitten av april undrade om Sveriges regioner kunde ställa upp för varandra hörsammande Region Blekinges hälso- och sjukvårdsledning frågan. Regionen började undersöka förutsättningarna.

Stort intresse för insatsen

När personalen i nästa steg fick anmäla intresse visade det sig att flera ville hjälpa till.

– Inom ett par timmar hade nio intensivvårdssjuksköterskor anmält att de var redo att åka, berättar Ulrika Siesing, verksamhetschef vid anestesikliniken. Utöver det så har tre anestesiläkare planerats för insatsen.

Ulrika Siesing anser att det är självklart att Region Blekinge ska ställa upp om det finns möjlighet.

– Än så länge har vi ett relativt lugnt läge hos oss. Resurser finns för att hjälpa till över gränserna. Så självklart ska vi ställa upp när vi kan. Nästa gång kan det vara vi som behöver stöd utifrån, säger Ulrika Siesing.

Tre intensivvårdsteam reser

Insatsen planeras omfatta tre team som avlöser varandra. Teamen jobbar fyra dagar åt gången. Varje team består av en anestesiläkare och två intensivvårdssjuksköterskor.  

På lördag åker det första teamet i väg, till Eskilstuna. På söndag åker nästa team, till Nyköping. På onsdag reser det tredje teamet, till Eskilstuna igen.

Marie-Louise König, intensivvårdssjuksköterska vid Blekingesjukhusets intensivvårdsavdelning ingår i teamet som avreser imorgon.

– Jag känner mig väl förberedd att ta mig an uppgiften. Jag har stor respekt för viruset men med rätt utrustning känner jag mig trygg, säger Marie-Louise König.

Intensiva dagar väntar

Att vårda svårt sjuka patienter är en del av vardagen på en intensivvårdsavdelning, men pandemin ställer nya krav.

– Jag har vårdat covid-19-patienter här på Blekingesjukhuset. I pandemin måste man jobba i skyddsutrustning hela tiden, samt ansvara för fler intensivvårdskrävande patienter åt gången. Det är också annorlunda att det inte finns anhöriga på plats som stödjer i arbetet, tillägger Marie-Louise König.

 

Hittade du informationen du sökte?