Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Utbildningsinsatser med anledning av coronapandemin

Region Blekinge har dragit igång omfattande utbildningsinsatser med anledning av coronapandemin. Det är både insatser för extern personal som kommer in för att hjälpa till i verksamheten och för medarbetare som redan är verksamma i organisationen.

- Det är viktigt att personalen ska kunna känna sig trygg, oavsett om de ska arbeta med coronasmittade patienter eller med andra delar i vår verksamhet. Därför har vi satt ihop ett omfattande paket med olika delar för att kunna tillgodose olika typer av utbildningsbehov hos både de medarbetare vi redan har och hos de som nu kommer nya in i verksamheten, säger utvecklingsstrategen Eva Bergman Ottosson.

Hantera coronasmittade

Störst fokus just nu ligger på utbildning i att hantera patienter som är sjuka i coronasmittan covid-19. Det handlar bland annat om hur man hanterar skyddsutrustning och undviker att själv bli smittad, men framförallt om själva omvårdnaden. Det är ett nytt virus och det kommer hela tiden nya rön och ny kunskap att ta in.

- Vi har fått ett fantastiskt gensvar från de medarbetare som bidrar till utbildningarna och de som deltagit hittills har givit mycket god respons. Vi planerar nu för att utöka utbildningsinsatserna då vi ser att alltfler medarbetare blir berörda, säger Eva Bergman Ottosson.

Onsdagsutbildningar

Varje onsdag hålls nu en grundutbildning i covid-19, där deltagarna glest placerade får en teoretisk genomgång om sjukdomen och dess vård. Till exempel får man veta varför ett bukläge kan hjälpa andningen, hur en högflödes-syremaskin hanteras samt vilka förändringar hos patienten man ska vara vaksam på. Många frågor ställs och besvaras. Omvårdnad, arbetsmiljö och hur man hanterar egen skyddsutrustning och undviker att själv bli smittad tas också upp under dagen. Praktiska övningsstationer har upprättats under eftermiddagen för att ytterligare befästa kunskaperna. All personal kan också se de inspelade föreläsningarna på intranätet.

- Syftet är att ge alla som ska tränas in i vården av covid-19-patienter både en teoretisk och en praktisk baskunskap så att de har en god grund för att kunna arbeta på exempelvis någon av våra Covid-19-avdelningar. Vi måste kunna hantera den nya sjukdomen, lära känna varningssignalerna och ge rätt behandling i rätt tid till rätt individ. Genom förberedelser såsom att rusta sjukvården struktur- och kompetensmässigt har vi bättre förutsättningar att lyckas med det, säger Lisa Stokseth som är specialistläkare och övergripande ST-studierektor på sjukhuset.

Frivillig personal

Region Blekinge börjar nu också få externa personer som anmält sitt intresse för att hjälpa till i verksamheten under coronapandemin. Det handlar om personer med olika bakgrund, exempelvis sjuksköterskor, undersköterskor och studenter. De har också tillgång till onsdagsutbildningarna, men kan dessutom behöva olika typer av andra utbildningsinsatser för att fräscha upp eller komplettera sina kunskaper. Så även för dessa har Region Blekinge nu satt ihop utbildningspaket för undersköterskor och sjuksköterskor utifrån de behov man ser.

- Det handlar både om e-lärande och om praktisk träning så att de kan få just det de har behov av. Vi samarbetar dessutom med BTH:s sjuksköterskeutbildning som har bra resurser för praktisk träning och med Vuxenutbildningen i Karlskrona. Efter utbildningen får de introduktion på den avdelning de ska arbeta. Och vi utvecklar löpande utbildningspaketet utifrån hur behovet ser ut, avslutar Kerstin Jarl som är kompetensutvecklingsstrateg.

Hittade du informationen du sökte?