Röd namnbricka.

Nytt signalsystem inom hälso- och sjukvården

Den första maj inför Region Blekinge ett nytt signalsystem för akut- och traumasituationer inom hälso- och sjukvården.

Signalsystemet innebär att personal inom hälso- och sjukvården bär namnbrickor med bestämda färger beroende på vilken yrkeskategori man tillhör.

Följande färger gäller för dessa yrkeskategorier:

• Röd – läkare

• Blå – sjuksköterska och barnmorska

• Grön – undersköterska och skötare

• Vit – övriga

Färgerna förstärker yrkeskategorierna, vilket kan underlätta både för patienter och personal om en akut- eller traumasituation skulle uppstå (till exempel ett hjärtstopp).

Signalsystemet har inte med den rådande coronasituationen att göra. Region Blekinge tog beslut om att införa signalsystemet våren 2019.