Röd namnbricka.

Nytt signalsystem inom hälso- och sjukvården

Den första maj inför Region Blekinge ett nytt signalsystem för akut- och traumasituationer inom hälso- och sjukvården.

Signalsystemet innebär att personal inom hälso- och sjukvården bär namnbrickor med bestämda färger beroende på vilken yrkeskategori man tillhör.

Följande färger gäller för dessa yrkeskategorier:

• Röd – läkare

• Blå – sjuksköterska och barnmorska

• Grön – undersköterska och skötare

• Vit – övriga

Färgerna förstärker yrkeskategorierna, vilket kan underlätta både för patienter och personal om en akut- eller traumasituation skulle uppstå (till exempel ett hjärtstopp).

Signalsystemet har inte med den rådande coronasituationen att göra. Region Blekinge tog beslut om att införa signalsystemet våren 2019.

Hittade du informationen du sökte?