Region Blekinges logotyp med bild på vass med en vårdbyggnad i bakgrunden

Region Blekinge väntar betydande ekonomisk påverkan av coronaviruset

Trots att spridningen av coronaviruset sker långsamt i länet väntas den ekonomiska påverkan att bli betydande för Region Blekinge.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, presenterar två gånger om året en ekonomirapport för landets kommuner och regioner. Idag har vårens rapport släppts. Rapporten utgår från den nya situationen, där coronapandemins stora påverkan på såväl verksamheten som de ekonomiska förutsättningarna blir en stor utmaning de kommande åren.

Sammantaget visare ekonomirapporten att landets regioner befinner sig i en särskilt ansträngd situation. Rapporten belyser bland annat vikande skatteunderlag för 2020 och att det är ovisst hur delar av regeringens stödpaket kommer att fördelas till regionerna.

– Det är svårt att bedöma hur vi i länet i slutänden drabbas av smittspridningen och antal personer som blir sjuka och behöver vård. Men oavsett detta pekar allt mot att Region Blekinge får en betydande ekonomisk påverkan på grund av coronavirusets spridning i samhället – framförallt på grund av stora intäktsförluster, säger regiondirektör Peter Lilja, Region Blekinge. 

Ökade kostnader i mars på grund av coronaviruset

Region Blekinge redovisar att de extra kostnaderna på grund av coronaviruset (covid-19), för omställning och vård och förhindrande av smittspridning till och med mars månad, uppgick till 4 miljoner kronor. Dessutom hade Blekingetrafiken ett intäktstapp på cirka 4 miljoner kronor.

– I mars fick vi också vissa engångskostnader, som uppställning av tält för mottagning av patienter utomhus vid Blekingesjukhusets akutmottagning samt vid Lyckeby och Samaritens vårdcentraler. Vi hade även ökade materialkostnader, då vi både köpt mer material och fått betala ett högre pris än normalt, säger ekonomidirektör Monica Magnusson, Region Blekinge.

Vad kommer coronasituationen att kosta?

Ekonomirapporten har en positiv ansats: Den utgår från Sveriges regioners beräknade merkostnader för ett fortsatt krisläge – utifrån ett antagande om att det blir en avmattning av smittspridningen mot slutet av sommaren. Det oklara läget är dock en utmaning.

– Det är svårt för Region Blekinge att uppskatta kostnaderna i ett krisläge där vi hittills inte haft så stor belastning på hälso- och sjukvården, säger Monica Magnusson.

Region Blekinges prognos är dock cirka 2,5 miljoner kronor i merkostnader för en månad, i fortsatt krisläge.

– Den förhållandevis låga kostnadsökningen i den uppskattning som vi ändå gjort beror på att vi får en dämpningseffekt av att det samtidigt blir minskade kostnader för köp av utomlänsvård, fortsätter Monica Magnusson.

Prognos visar på stora inkomstbortfall

Sammantaget är det dock inte ökade kostnader som enligt Region Blekinge bidrar till den största delen i ett ekonomiskt tapp, på grund av coronaviruset. Istället är det uteblivna intäkter som väntas påverka mest.

– Oavsett hur hårt coronaviruset sprids i vårt län så innebär nuvarande neddragningar inom exempelvis tandvård och det minskade resandet med kollektivtrafik att vi tappar mycket intäkter. Det väntade inkomstbortfallet i tandvård beräknas till 10 miljoner kronor per månad och för kollektivtrafik är motsvarande belopp 9 miljoner kronor, säger Monica Magnusson.

– Vi behöver ytterligare statsbidrag för att undvika att situationen i Sveriges kommuner och regioner förstärker lågkonjunkturen ännu mer, avslutar Peter Lilja.


Hittade du informationen du sökte?