Region Blekinges logotyp med bild på ingången till Wämö center samt Region Blekinges flaggor

Avgiftsfri vård för alla vid covid-19

Vården för undersökning, vård och behandling ska vara avgiftsfri för alla personer som söker vård i Blekinge för misstänkt eller bekräftad covid-19. Det beslutet fattade regionfullmäktige vid dagens sammanträde.

Regionerna i Sverige ska enligt smittskyddslagen ge avgiftsfri undersökning, vård och behandling vid sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen. Det gäller även asylsökande och personer som saknar tillstånd att vistas i landet men ändå vistas här stadigvarande. Dagens beslut innebär att även de personer som inte omfattas av smittskyddslagen, det vill säga övriga utländska medborgare, ska få vården avgiftsfritt i Blekinge. Detta i syfte att förhindra smittspridning.

Coronakrisen påverkar satsningar

Coronakrisen får till följd att Region Blekinges planeringsprocess och budgetarbete inför nästa år påverkas. Även årets mål och uppdrag påverkas. Region Blekinge ska omvärdera vad som är rimligt att genomföra i år med hänsyn till coronakrisen..

Regionfullmäktige uppmanar även samtliga politiska nämnder att pröva om det går att låta bli att genomföra satsningar som beslutats för i år, men ännu inte påbörjats.

Ja till internationell flyglinje från Ronneby

Regionfullmäktige har godkänt finansieringen på 7,3 miljoner kronor under en treårsperiod, för att uppprätta en internationell flyglinje från Ronneby Airport. Upplägget bygger på ett samarbete mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge tillsammans med Kalmar Öland Airport. Planen är att flygningarna ska komma igång nästa vår, och att flyglinjen ska kunna finansiera sig själv på kommeisiella grunder efter tre år. Det är ännu inte klart vilka destinationer flyglinjen konner ha som mål.

Hittade du informationen du sökte?