Ny hälso- och sjukvårdsdirektör
utsedd i Blekinge

Kjell Ivarsson blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.
Det beslutet fattade idag regionstyrelsen.
- Jag är tacksam för förtroendet att få leda utvecklingen av
hälso- och sjukvården i Blekinge, säger Kjell Ivarsson i en
kommentar till utnämningen.

Det var en enig regionstyrelse som idag utsåg Kjell Ivarsson till ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge – en tjänst som han tillträder den 31 augusti. Därmed får han i uppdrag att leda en verksamhet med 4 000 medarbetare och en budget på drygt 3,6 miljarder kronor. Han blir också den som ska fortsätta driva arbetet med att förverkliga Region Blekinges utvecklingsstrategi,
Framtidens hälso- och sjukvård, där bland annat utvecklingen av den nära vården är en prioriterad uppgift.

- Att hälso- och sjukvården i Blekinge kommer ännu närmre invånarna och upplevs som tillgänglig och av hög kvalitet är en central fråga. Jag välkomnar därför Kjell Ivarsson till ett viktigt
uppdrag och ser fram emot att han nu fortsätter driva arbete vi påbörjat, säger regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg (M).

Kjell Ivarsson är idag sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård i Region Jönköping. Han har cirka 15 års erfarenhet av ledningsarbete inom hälso- och sjukvården, bland annat från Region Skåne, där han varit divisionschef för den specialiserade närsjukvården och Region Halland, där han varit
förvaltningschef för närsjukvården.

Drivit stora förändringsarbeten

- Med Kjell Ivarsson vid rodret får vi en erfaren ledare som drivit stora förändringsarbeten, säger regiondirektör Peter Lilja, som är den som har ansvarat för rekryteringen av en ny hälso- och
sjukvårdsdirektör.

Kjell Ivarsson är sjuksköterska och läkare till yrket, men han har också mångårig erfarenhet av forskning. Han har varit verksam vid Lunds Universitet, där han forskat inom tumörimmunologi, det vill säga läran om immunsystemets reaktioner med cancerceller. Kjell Ivarsson har även drivit
forskningsprojekt inom akutsjukvård.

- Nyfikenhet och intresse för utveckling är det som gjort att jag dragits till ledarskap och till forskning. Jag ser fram emot att sätta mig in i mitt uppdrag och lära känna verksamheten och alla
medarbetare.

Hittade du informationen du sökte?