Fortsatt kontantfria tandvårdsmottagningar i Blekinge

Folktandvården i Blekinge kommer även fortsättningsvis ha kontantfria mottagningar. Men det går även att betala kontant, vilket innebär att folktandvården inte bryter mot Riksbankslagen. Det framgår av ett beslut som tandvårdsnämnden idag har tagit.

Den 6 december 2017 fattade nämnden för primärvård och folktandvård beslut om kontantfria tandvårdsmottagningar i Blekinge. Beslutet började gälla den 1 januari 2018. Men en privatperson var missnöjd med beslutet och menade att det stred mot Riksbankslagen. Personen begärde därför att beslutet skulle ändras och hänvisade till kraven på kontant betalning enligt Riksbankslagen.

Nu har Region Blekinge gjort en utredning som visar att det är möjligt att betala tandvårdsbesök med kontanter. Betalning med kontanter kan bland annat ske på någon av länets vårdcentraler eller i centralkassorna på sjukhuset i Karlshamn eller Karlskrona. I och med detta har Region Blekinges patienter möjlighet att betala sin tandvård med kontanter och Riksbankslagens krav om kontant betalning uppfylls.

Beslut om fortsatt kontantfria tandvårdsmottagningar

Mot bakgrund av att Riksbankslagens krav om kontant betalning uppfylls samt de flera positiva effekter som den uteblivna kontanthanteringen medför, exempelvis en förbättrad arbetsmiljö och minskade kostnader och betydande tidsvinster, beslutade tandvårdsnämnden den 14 maj att kontantfriheten ska kvarstå och begäran om rättelse avvisades därför.

Region Blekinges logotyp med bild på ingången till Wämö center samt Region Blekinges flaggor
Hittade du informationen du sökte?