Region Blekinges logotyp med bild på vass i motljus

Nytt dödsfall i covid-19 med koppling till sjukhusavdelning

Blekinge har fått sitt fjärde dödsfall i covid-19. Det handlar om en kvinna i 70-årsåldern som, liksom en annan patient som tidigare avlidit, vårdades vid en sjukhusavdelning i Karlskrona där det rådde smittspridning i personalgruppen.

- Vi har, som vi tidigare berättat, vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen. Att två patienter ändå hann smittas och att båda nu också avlidit är djupt beklagligt, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

Flera åtgärder vidtagna

Region Blekinge har vidtagit ett antal åtgärder för att minska risken för vidare smittspridning bland personal på kirurgavdelning 49 och till patienter:

  • Som en tillfällig säkerhetsåtgärd bär alla som arbetar vid avdelningen munskydd när de vistas nära patienterna.
  • Det råder social distansering i personalgruppen i anslutning till ronder och rapportering och i personalrum.
  • Provtagning för coronaviruset har utförts på all personal som under den senaste tiden haft nära kontakt med avdelningen.
  • Kirurgkliniken har ringt och pratat med patienter som varit inlagda vid avdelningen den senaste tiden, och alla dessa har fått ett särskilt telefonnummer de kan ringa till om de är oroliga eller har frågor.
  • Det rådde tillälligt intagsstopp för patienter till kirurgavdelning 49 mellan kvällen den 14 maj och den 18 maj.

Totalt har extra provtagning tagits på över 100 anställda, och endast 1 nytt fall av coronavirus upptäcktes via dessa provtagningar.

- Det talar emot ytterligare risk för fortsatt smittspridning på avdelningen, konstaterar Bengt Wittesjö.

- Alla åtgärder har skett i tät samverkan mellan oss på kirurgkliniken och smittskyddsenheten. Vi följer noga de rutiner vi bestämt ska gälla, säger Claes Hjalmarsson, verksamhetschef för kirurgkliniken.

Hittade du informationen du sökte?