Två nya insjuknade – smittspridningen vid avdelning på Blekingesjukhuset utreds

Två nya fall av covid-19 har konstaterats med koppling till kirurgavdelning 49 vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Hälso- och sjukvården i Region Blekinge utreder nu händelsen.

Det råder sedan en tid smittspridning av coronaviruset bland personalen på kirurgavdelning 49 vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Hittills har också två patienter som varit inlagda vid avdelningen smittats och avlidit i covid-19. I går eftermiddag konstaterades att ytterligare en patient, en kvinna, som vårdats på avdelningen insjuknat. Dessutom har en närstående till kvinnan, en man, insjuknat. De båda är i 90-årsåldern. Kvinnan är hemma i sitt eget boende, medan mannen vårdas på Blekingesjukhuset för covid-19.

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Samtidigt har hälso- och sjukvården nu satt igång en utredning av hela händelseförloppet.

- Utredningen är en del av vårt systematiska patientsäkerhetsarbete. Vi vill gå igenom hela händelseförloppet för att se hur vi arbetat utifrån våra rutiner, följa upp alla extra åtgärder och undersöka om det finns slutsatser vi kan lära oss av, säger chefläkaren Peter Janson.

Claes Hjalmarsson är verksamhetschef för kirurgkliniken:

- Vi välkomnar och deltar fullt ut i utredningen. Situationen är något som vi på ledningsnivå tar ansvar för. Jag vill också säga att ingen skugga ska falla på personalen på den berörda avdelningen och deras arbete. De har gjort allt de kunnat för att motverka smittspridningen, säger Claes Hjalmarsson.

Alla patienter som smittats efter att ha vårdats vid avdelning 49 har smittats i ett tidigt skede av smittspridningen. Det handlar alltså inte om någon ny smittspridning.

Minimera risker

Bengt Wittesjö, Region Blekinges smittskyddsläkare, betonar samtidigt coronavirusets smittsamhet:

- Vi vet att coronaviruset är väldigt smittsamt och finns i hela samhället. Att även hälso- och sjukvårdspersonal smittas är känt sedan innan situationen vid avdelning 49. Det vi jobbar för är att minimera risker, så att så få som möjligt blir sjuka och sprider smittan vidare, säger Bengt Wittesjö

Det är oklart när hälso- och sjukvårdens utredning beräknas vara klar.

Region Blekinges logotyp med bild på en bokskog
Hittade du informationen du sökte?