På bilden syns från vänster: Heike Tlatlik - Reko-Blekinge, Pia Lindahl miljö- och hållbarhetschef på Region Blekinge, Peter Lilja regiondirektör och Annica Larsson vid Södra Cell i Mörrum.

Region Blekinges pris för Hållbar utveckling 2019 delas mellan två pristagare

Det blev Annica Larsson Ahlstedt och Heike Tlatlik som får dela på Region Blekinges pris för hållbar utveckling 2019 som delades ut under regionfullmäktiges möte på onsdagen.

- Det känns jätteroligt att få ta emot Region Blekinges hållbarhetspris. Priset delar jag med många kollegor, som gjort och gör stora insatser inom Södras satsning på återvinning av textil, säger Annica Larsson Ahlstedt som arbetar med utveckling av textila kretslopp vid Södra Cell i Mörrum.

Annica Larsson Ahlstedt är en av nyckelpersonerna bakom arbetet med att skapa nya material genom att kombinera fiber från använda textilier med förnybar trävara. Detta skapar ett kretslopp där material som skulle slängas återanvänds, avfallet minimeras och utsläppen av växthusgaser minskar.

- Det är med hjälp av satsningar och investeringar i ny teknik och med rätt politiska styrmedel som vi kan klara omställningen till ett mer hållbart samhälle. Once More™ är ett sådant exempel, där vi står i startgroparna för en stor förändring, säger Annica Larsson Ahlstedt.

Hon delar Region Blekinges pris för hållbar utveckling med Heike Tlatlik som tilldelas priset för att ha startat REKO-ringarna i Blekinge.

- Det är helt fantastiskt att Reko Blekinge får ännu mer uppmärksamhet genom att jag blev tilldelad Region Blekinges hållbarhetspris. Det känns nu att man har varit och är på rätt väg, säger Heike Tlatlik.

En Reko-ring använder sociala nätverk, där lokala livsmedelsproducenter marknadsför sina varor, och en utlämningsplats där konsumenten kan hämta de varor de beställt från producenten. Detta skapar möjligheter för mindre livsmedelsproducenter att sälja sina produkter helt utan mellanhänder och för kunden att hämta varor från flera olika lokala producenter vid samma ställe. Alla varor som lämnas ut vid utlämningsstället är sålda innan utlämningen sker, vilken innebär att producenterna kan optimera sin produktion och minimera risken för överblivna varor.

- Jag är sedan 2010 egenföretagare och jag känner själv till hur alla småföretagare på landsbygden, alla kollegor, kämpar för att nå ut till sina kunder och för att deras företag ska gå lönsamt. Redan från första utlämningen rullade det runt och sedan dess har Reko Blekinge bara vuxit och vuxit, så mycket att vi blev flera gånga tvungen att hitta större utlämningsplatser, säger Heiko Tlatlik.

Motiveringen

Annica Larsson Ahlstedt tilldelas priset för att hon är nyckeln till textilåtervinningen på Södra Cell i Mörrum och en bidragande faktor till att mängden växthusgaser från textilindustrin kommer att minska globalt.

Heike Tlatlik tilldelas priset för att hennes drivande arbete med Reko-ringarna i Blekinge har skapat nya möjligheter för många av länets livsmedelsproducenter.

Priset

Hållbarhetspriset delas årligen ut av regionfullmäktige. Det går till personer, organisationer, myndigheter, företag eller liknande som gjort betydande insatser för en hållbar utveckling i syfte att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle, med friska invånare i en sund miljö. Årets pris består, förutom av äran, av 60 000 kronor. Annica och Heike delar på prissumman och tilldelas 30 000 kronor var.

Hittade du informationen du sökte?