Närakutmottagning i Karlshamn ska öppna i år

Under 2020 ska en närakutmottagning öppna i Karlshamn och antikroppstest för covid-19 ska kosta 200 kronor. Det är resultatet av ett par av de beslut som regionfullmäktige fattade vid sitt sammanträde den 24 juni.

Under 2020 ska en närakutmottagning öppna i gamla dagakutmottagningens lokaler vid Blekingesjukhuset i Karlshamn. Närakutmottagningen ska vara öppen dygnet runt. Regionfullmäktige har också fastställt bland annat följande kring öppnandet av närakutmottagningen:

  • Regionstyrelsen ska initiera ombyggnation av lokaler för att möta funktionella krav i samband med öppnandet av närakutmottagningen.
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden ska senast två år efter ett öppnande genomför en utvärdering, med särskild betoning utifrån de risker som beskrivs genomförd risk- och konsekvensanalys.

Närakutmottagningen ska finnas för patienter som kräver vård inom de närmaste timmarna och som inte kan vänta till nästa dag, men som inte kräver akutsjukvårdens resurser. Mottagningen ska vara bemannad av sjuksköterskor, undersköterskor och specialister eller ST-läkare inom allmänmedicin.

Digitala besök till ungdomsmottagningarna blir gratis för alla

Att besöka ungdomsmottagningen, fysiskt eller digitalt, har sedan tidigare varit gratis för alla under 20 år i Blekinge. För den som är 20 upp till mottagningens åldersgräns på 25 år har det varit gratis med fysiska besök, medan Region Blekinges regler säger att digitala besök ska kosta 100 kronor om man är över 20 år. Nu har regionfullmäktige fattat ett beslut som innebär att digitala besök till ungdomsmottagningarna blir gratis även mellan 20 och 25.

Avgift för antikroppstest

Regionfullmäktige har beslutat att införa en egenavgift på 200 kronor vid test av antikroppar mot covid-19. Testet kommer dock att vara gratis för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg och brukare i särskilt boende och hemtjänst. Beslutet är i enlighet med en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Egenavgiften gäller från och med den 24 juni.

Tertialrapport i skuggan av coronapandemin

De ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin bedöms bli omfattande. Det skriver Region Blekinge i sin tertialrapport. Prognosen visar att Region Blekinge går mot ett underskott på 229 miljoner kronor vid årets slut, vilket är 250 miljoner kronor sämre än budgeten.

Beslutsunderlag

Här hittar du beslutsunderlag till samtliga politiska sammanträden i Region Blekinge.​​ Länk till annan webbplats.

Region Blekinges logotyp med bild på ingången till Wämö center samt Region Blekinges flaggor
Hittade du informationen du sökte?