Region Blekinges logotyp med bild på en sjö med blå himmel och vatten

Stort intresse för Region Blekinges omställningscheck

Region Blekinges omställningscheck för att stödja små och medelstora företag under coronapandemin rönte stort intresse och ledde till många ansökningar. Nu har 50 företag beviljats stöd till ett sammanlagt värde av 3 836 000 kronor.

Region Blekinge avsätter varje år en del av sina regionala tillväxtmedel till företagsstöd. Med anledning av coronaviruset (covid-19) lanserade Region Blekinge under våren en ny stödform, omställningscheck, för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin. Dit räknas företag med upp till och med 249 anställda som kunnat ansöka om stödet.

Stödet går till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Omställningschecken kan användas till att anlita extern kompetens för att utveckla nya erbjudanden eller ta fram strategier för omställning som ökar företagets konkurrenskraft och långsiktiga fortlevnad.

Hittade du informationen du sökte?