Martin Löndahl, specialistläkare på anestesikliniken på Blekingesjukhuset, sitter i dörren till helikoptern.

Anestesikliniken bemannar försvarshelikopter

Region Blekinge står för den medicinska bemanningen på en av Försvarsmaktens helikoptrar som transporterar covid-19-patienter mellan sjukhus i Sverige. Blekingesjukhusets anestesiklinik bemannar sedan den 18 juli den helikopter som tillhör 3:e helikopterskvadronen och är baserad i Kallinge.

Det är svårt sjuka covid-19-patienter som behöver intensivvård som kan behöva flyttas mellan sjukhus i landet, och då med medicinsk personal och intensivvårdsutrustning på plats i helikoptern.

- Det handlar om planerade transporter av covid-19-patienter. Vi har beredskap för att bemanna helikoptern alla dagar i veckan, säger Stefan Österström som är stabschef i Region Blekinges krisledning.

Personal från anestesikliniken

Antalet transporter som kan bli aktuella för Region Blekinges personal varierar över tid, men rör sig i genomsnitt om en eller ett par i veckan. Blekingesjukhusets anestesiklinik bemannar helikoptern med läkare och sjuksköterskor.

- Vi är väl förberedda, och har erfarenhet av den här typen av uppdrag eftersom vi också bemannar Sjöfartsverkets räddningshelikopter som hämtar skadade eller sjuka patienter till havs, berättar Martin Löndahl som är specialistläkare på anestesikliniken.

Helikopter från Kallinge

Helikopterflottiljen fick i påskas uppdraget att transportera covid-19-patienter och anpassade då en del av sina helikoptrar för medicinskt bruk. Sedan dess har flottiljen genomfört ett 40-tal transporter med helikoptrar de har i Luleå, Linköping och Kallinge. 3:e helikopterskvadronen, som är baserad i Kallinge, har tidigare bemannats med medicinsk personal från Västra Götaland men nu har alltså Region Blekinges anestesiklinik tagit över.

- Vi har haft ett mycket bra samarbete med Västra Götaland och vi ser nu fram emot att ytterligare utveckla samarbetet med den civila sjukvården genom att Region Blekinge nu bemannar helikoptern. Vi underlättar tillsammans vården av patienter med covid-19 och vi blir genom samarbetet starkare inför framtida kriser där vi kan behöva arbeta tillsammans, säger major Peter Forslund vid 3:e helikopterskvadronen i Kallinge.

Hittade du informationen du sökte?