Region Blekinges logotyp med bild på vass i motljus

Coronaviruset påverkar nya satsningar

Coronaviruset gör att Region Blekinge inte hinner eller har råd att genomföra alla planerade satsningar i regionplanen i år. Det visar den rapportering som redovisades till regionfullmäktige vid dagens extra sammanträde.

Exempelvis skjuts planerna på en länsgemensam verksamhet för barn och ungdomars hälsa på framtiden.

Även utanför regionplanens ramar rapporterar Region Blekinges nämnder om en rad förändringar till följd av coronapandemin, till exempel:

  • tillfällig neddragning av bland annat busstrafik och evenemangstrafik
  • neddragning av Pågatågstrafiken
  • förändring i innehåll och tidsplan för flera projekt och initiativ inom regional utveckling, kultur och bildning.

Av de satsningar på sammanlagt 178 miljoner kronor som beslutades i regionplanen kommer 38 miljoner kronor att sparas på grund av det ekonomiska läget, med höga kostnader för Region Blekinge.

Motions- och idrottsskademottagning kan bli verklighet i Blekinge

Region Blekinge ska utreda möjligheten för en motions- och idrottsskademottagning i egen regi. Det blev resultatet av ett annat beslut som regionfullmäktige fattade vid dagens sammanträde. Syftet med en sådan mottagning skulle vara att fler som fått en skada i samband med motion eller idrott kan komma tillbaka till hälsofrämjande fysisk aktivitet.

Håll koll på protokoll och handlingar

Klicka här​ för att läsa protokoll och handlingar från Region Blekinges politiska sammanträden.

Hittade du informationen du sökte?