Från vänster: Mats Gebestam, byggprojektledare, Lars Karlsson (C) ordförande serviceutskottet, Mona Knutsson internatföreståndare Blekinge folkhögskola, Bertil Karlsson, rektor Blekinge folkhögskola, Kevin Ny (C) ordförande kultur- och bildningsnämnden.

Från vänster: Mats Gebestam, byggprojektledare, Lars Karlsson (C) ordförande serviceutskottet, Mona Knutsson internatföreståndare Blekinge folkhögskola, Bertil Karlsson, rektor Blekinge folkhögskola, Kevin Ny (C) ordförande kultur- och bildningsnämnden.

Nu startar bygget av nya elevbostäder i Bräkne-Hoby

Nu har startskottet gått för bygget av nya elevbostäder vid Blekinge folkhögskola i Bräkne-Hoby. Idag togs det första spadtaget till två byggnader som ska rymma bland annat 46 lägenheter.

Idag bor folkhögskolans deltagare i ett antal gamla villor runt skolan. Villorna är i dåligt skick och håller inte standarden för ett modernt boende. De nya elevbostäderna ska ge folkhögskolan ändamålsenliga lokaler med modernt och attraktivt boende för deltagare. Många som söker sig till Blekinge folkhögskola kommer från andra kommuner och behöver ett boende på orten för att kunna studera där. Det är dessutom gammal tradition att bo på internat under sin studietid på folkhögskola.

Byggnaderna kommer att ha en totalyta på 2 360 kvadratmeter. Förutom lägenheter kommer de innehålla undervisningslokaler och gemensamma utrymmen som kök och tvättstuga. Dessutom ska det finnas ett källsorteringshus och ett cykelskjul. Elevbostäderna är flexibelt utformade för att i framtiden även kunna användas som vandrarhem.

Elevbostäderna kommer att uppfylla en miljöklassning som kallas Miljöbyggnad nivå silver. Det innebär att byggnaderna kommer att leva upp till särskilda miljökrav vad gäller bland annat materialval och energianvändning.

Byggnaderna beräknas kosta 69 miljoner kronor, och stå klara för inflyttning januari 2022.

Om Blekinge folkhögskola

Blekinge folkhögskola ligger i Bräkne-Hoby. Folkhögskolan ägs och drivs av Region Blekinge. Folkhögskolan grundades 1869 och flyttade mellan olika orter innan den kom till Bräkne-Hoby 1916 där den stannat kvar. Skolan bedriver traditionella gymnasieutbildningar men har även särskilda inriktningar som exempelvis fiskevårds-, konst-, låtskrivar, mat-, text, samt berättar- och teaterlinje, liksom en dramapedagogutbildning.

Skiss på Blekinge folkhögskolas nya elevbostäder.

Bildtext: Skiss som visar hur de nya elevbostäderna kommer se ut.

Hittade du informationen du sökte?