Region Blekinges logotyp med bild på ingången till Wämö center samt Region Blekinges flaggor

Region Blekinge inrättar coronakommission

En coronakommission ska utvärdera hur Region Blekinge klarat coronakrisen. Det beslutade regionstyrelsen vid dagens sammanträde. Kommissionen ska visa vad Region Blekinge gjort bra, och vad man kan göra bättre nästa gång en epidemi, pandemi eller annan större kris inträffar.

Trots låg smittspridning i Blekinge har samhället påverkats mycket, och effekterna av krisen förväntas finnas kvar under flera år.

Regionstyrelsens arbetsutskott ska utse vem som blir ordförande i coronakommissionen.

Stark oro över ekonomin

Enligt den senaste ekonomiska rapporten är Region Blekinges ekonomiska resultat hittills i år minus 55 miljoner kronor. Anledningen till det är att kostnader är för höga och intäkter för låga i Region Blekinges förvaltningar. Det gäller främst hälso- och sjukvården, folktandvården och Blekingetrafiken. Det här fick regionstyrelsen att uttala stark oro vid dagens sammanträde. Regionstyrelsens arbetsutskott fick i uppdrag att kalla ordförande och vice ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden, tandvårdsnämnden och trafiknämnden till dialog. Dessa nämnder uppmanades vidare att vidta effektiva åtgärder för att förbättra prognosen.

Hittade du informationen du sökte?