Foto:Ronneby Brunn. Bilden föreställer utebadet på Ronneby Brunnshotell

Färgkodade gäster - ett vinnande koncept för Ronneby Brunnshotell

Årets Stora Turismpris 2020 delas ut till ett företag eller annan organisation i varje län som under coronapandemin arbetat med sin verksamhet på ett innovativt och hållbart sätt.

För Blekinges del innebär detta att årets Stora Turismpris 2020 går till Ronneby Brunn – Hotell, konferens och SPA.

Nomineringen lyder:
”Ronneby Brunn har under coronapandemin arbetat med samtliga delar av anläggningen på ett föredömligt sätt. Hotellet ligger nära en normalsommar där det enligt budget förväntades en beläggning på 91 procent. Denna coronasommar gav en beläggning på 73 procent. En del av förklaring till det är att hotellet sålt mer produkter via egna kanaler och inte via OTA:s som Booking och Expedia.”

Färgkodade gäster - ett vinnande koncept
Under pandemin har Ronneby Brunn vidtagit ett flertal åtgärder för att säkerställa gästernas säkerhet. Allt från att begränsa hotellets gäster till 500 personer till att endast hålla badlandet öppet för hotellgästerna. Utgångspunkten var hela tiden att hantera säkert avstånd och ingen köbildning. Lösningen var 10 olika färgband som delades ut till gästerna vid incheckning. Färgkoden följde sedan gästen under hela vistelsen, var man skulle lägga sin handuk på utebadet till i vilken matsal man skulle äta sin middag eller frukost.

- Dels fick vi utveckla en funktion i bokningssystemet för att kunna kategorisera gästerna enligt färg och dels satte vi en heltidstjänst på att hantera så det blev rätt antal i varje färg och att gästernas önskemål skulle vara tillgodosedda så mycket som möjligt, säger Henrik Svensson, hotellchef för Ronneby Brunn - Hotell, konferens och SPA.

Vinnarna tar emot sitt pris den 25 november i samband med konferensen Besöksnäringen på agendan. De vinner en prissumma på 10 000 kronor vardera samt en workshop-dag som fokuserar på aktuella trender och förnyelse inom branschen.

Priset delas ut för 27:e året i rad av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism där Tillväxtverket är huvudman.

Hittade du informationen du sökte?