personal från Brunnsgårdens vårdcentral står framför vårdcentralens entré.

Nu har Brunnsgårdens vårdcentral bara direktanställda läkare

Sedan den 1 september är alla läkare som arbetar på Brunnsgårdens vårdcentral i Karlshamn direktanställda av Region Blekinge. Det finns med andra ord inga hyrläkare.

- Positivt för både patientsäkerhet och arbetsmiljö, säger Johanna Johansson, verksamhetschef.

Vid Brunnsgårdens vårdcentral arbetar cirka tio läkare. Två till tre, ibland så många som fyra, har tidigare varit hyrläkare. Men nu har man alltså bara direktanställda läkare. Bakgrunden är ett omfattande arbete med arbetsmiljö och inre arbetssätt vid hela vårdcentralen.

- För läkarna innebär det mer inflytande och flexibilitet. Våra läkare vet hur många patienter man har ansvar för och har kontroll över sitt schema och sin arbetssituation. Läkaren arbetar i team med sjuksköterska och andra yrken som finns vid vårdcentralen. Att förbättra arbetsmiljön för alla har varit prioriterat, att bli oberoende av hyrläkare har kommit i andra hand, berättar Johanna Johansson.

För patienterna innebär oberoende av hyrläkare att alla vårdcentralens listade patienter får en fast läkare. För medarbetare innebär det bättre arbetsmiljö, och även ekonomin påverkas positivt, då det är dyrt att hyra in personal.

Ett växande problem i Region Blekinge är beroendet av hyrsjuksköterskor, som ökat markant under det senaste året. Det har dock aldrig varit ett problem på Brunnsgårdens vårdcentral. Här har man inte har haft hyrsjuksköterskor utan beroendet har helt och hållet gällt läkare.

Hur påverkas arbetsmiljön av att ni inte har några hyrläkare?

- Hyrläkarna har som sitt enda uppdrag att syssla med patientmottagning. De deltar därför inte i utvecklingsarbete. Det bidrar till att det blir svårare att bedriva utveckling på hela enheten. Alla behöver vara med då, och alla är lika viktiga, framhåller Johanna Johansson.

Hon menar att samarbetet mellan verksamhetschef, avdelningschef och alla medarbetare varit helt avgörande för att lyckas med att utveckla arbetsmiljön och därmed bli oberoende av hyrläkare.

- Jag tycker att vi måste vara ödmjuka inför svårigheten att bedriva primärvård i dag. Vi befinner oss i ett komplext system, som inte bara varit ansträngt av coronapandemin utan är mitt i en omställning till nära vård. Vi jobbar alla jättehårt och försöker hjälpa varandra, avslutar Johanna Johansson.

Hittade du informationen du sökte?