Region Blekinges logotyp med bild på vass i motljus

Ny undersökning ska ta reda på vad gravida och nyblivna mammor i Region Blekinge tycker om vården

Kvinnors röster behövs i utvecklingen av vården. Under drygt två års tid kommer cirka 3 400 gravida och nyblivna mammor i Region Blekinge ha möjlighet att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter av vården och sin egen hälsa. Svaren hjälper till att utveckla vården.

Hur upplever kvinnor sin egen hälsa och vården under tiden för graviditet och runt förlossning? Vilket bemötande får man av personalen och hur känner man sig ett år efter förlossningen? Det är några av de frågor som ställs i den nya Graviditetsenkäten, som lanseras den 1 oktober.

Sedan 2015 pågår en nationell satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvården och den sammantagna utvecklingen sedan satsningen påbörjades är mycket positiv. Nu fortsätter arbetet och för första gången ska gravida och nyblivna mammors upplevelser av vården kartläggas – före, under och efter förlossning.

Folkhälsostrateg Gerthi Persson är en av de personer i Region Blekinge som jobbar med enkäten.

- Alla kvinnor och deras familjer ska känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditet. Med hjälp av graviditetsenkäten kommer gravida kvinnor att involveras och på så sätt vara med och bidra till att utveckla vården i Region Blekinge, säger Gerthi Persson.

Graviditetsenkäten går ut via 1177.se. Den består av tre olika delar och skickas till kvinnor som:​

  • är i graviditetsvecka 25
  • fött barn för åtta veckor sedan
  • fött barn för ett år sedan.


Initiativet till Graviditetsenkäten kommer från Sveriges kommuner och regioner (SKR) inom ramen för överenskommelsen med regeringen om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Resultatet ger Region Blekinge möjligheter att fortsätta att utveckla vården kring graviditet och förlossning.

Under 2019 rapporterade regionerna in nära 500 insatser för att förbättra vården riktad till kvinnor och deras familjer. Regionernas insatser har visat framgångsrika resultat hittills. Andel allvarliga bristningar minskar och eftervården har stärkts.

- Region Blekinge har öppnat en ny mottagning för att ge stöd och hjälp till kvinnor med bäckenbottenkomplikationer efter en förlossning, berättar Gerthi Persson.

Fakta

SKR och regeringen har en överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Under 2020 fördelas 937 miljoner kronor till regionerna. 14 miljoner har fördelats till Region Blekinge. Graviditetsenkäten utgör en del i arbetet för en mer jämlik, personcentrerad och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Frågorna i Graviditetsenkäten har utformats av SKR i samarbete med Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG).
Graviditetsenkäten pilottestades i Region Skåne och Region Halland i början av 2019 och togs emot väl. Svarsfrekvensen var god och den upplevdes enligt utvärderingsenkäten som relevant samt var uppskattad av kvinnorna som svarade.

Graviditetsenkäten lanseras den 1 oktober och skickas ut kontinuerligt till kvinnorna till och med 2022.​

Hittade du informationen du sökte?