Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Trossö vårdcentral och Nättraby vårdcentral behöver nya lokaler

Hälso- och sjukvårdsnämnden ger hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson i uppdrag att ta fram en lösning på framtida nya lokaler för Trossö vårdcentral och Nättraby vårdcentral.

Trossö vårdcentral och Nättraby vårdcentral har i dag stora behov av nya lokaler då nuvarande lokaler är bristfälliga. Trossö vårdcentral finns sedan 2015 i tillfälliga lokaler som inte är anpassade efter vårdverksamhet och Nättraby vårdcentral har bland annat problem med fuktskador som påverkar inomhusklimatet och därmed personalens hälsa.

Kjell Ivarson menar att vi måste göra allt för att hitta nya funktionella lokaler så att vi kan bedriva en patientsäker vård och att personalen får en god och säker arbetsmiljö.

- Uppdraget innebär att identifiera krav på de lokaler som vårdcentralerna är i behov av och sedan ge förslag på om hälso- och sjukvården ska bygga nya lokaler eller hyra lokaler, säger Kjell Ivarsson.

Kjell Ivarsson poängterar att det är viktigt att kravställningen tar hänsyn till hur hälso- och sjukvården ska organiseras framöver och hur arbetssätten kommer att förändras. Detta för att möte behoven för framtidens hälso- och sjukvård.

- Vi är väl medvetna om situationen på vårdcentralerna och därför fattade vi ett inriktningsbeslut i hälso- och sjukvårdsnämnden i dag. Inte minst är det viktigt att Trossö vårdcentral snarast får ändamålsenliga lokaler där behovet är noga genomgånget, säger Emma Stjernlöf (M) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hittade du informationen du sökte?