Region Blekinges logotyp med bild på höstlöv i en skog

Kostnaderna för inhyrd vårdpersonal måste minska

- Kostnaderna för inhyrd personal i Blekinges hälso- och sjukvård måste minska. Ökat fokus på bemanning och tätare uppföljning och analys är viktigt för att lyckas, säger Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.

Under första halvåret 2020 minskade de totala kostnaderna för inhyrd vårdpersonal i regionerna, visar ny statistik från Sveriges Regioner och Kommuner (SKR). Kostnaderna för inhyrda läkare minskar medan kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor ökar.

Totalt minskade kostnaderna för inhyrd personal i regionerna i Sverige med 3 procent under första halvåret 2020, jämfört med samma period 2019. Kostnaden för inhyrda läkare minskade, medan kostnaderna för sjuksköterskor ökade.

Ökade med 37 procent

I Blekinge ökade däremot kostnaderna samtidigt med 37 procent. Kostnadsökningen är större än i alla andra regioner i Sverige.

- Det är naturligtvis inte bra, så det tar vi tag i nu, som en av våra allra viktigaste uppgifter, säger Kjell Ivarsson, som tillträdde som hälso- och sjukvårdsdirektör i Blekinge för drygt en månad sedan.

Beroendet av inhyrd personal ser olika ut i olika delar av hälso- och sjukvården. Ett glädjeämne i Blekinge är att kostnaderna för inhyrd personal i psykiatrin har minskat, medan den i stället har ökat något inom primärvården (vårdcentraler med mera) och i högre grad i den somatiska vården (specialistvård för fysiska sjukdomar och skador).

Viktiga strategier

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Blekinge fattade i förra veckan beslut om strategier för att förbättra hälso- och sjukvårdens ekonomi. Bland annat blir bemanning ett av tre utpekade strategiområden, samtidigt som snabbare uppföljning och analys än tidigare ska hjälpa hälso- och sjukvården att lättare komma tillrätta med problem och genomföra förbättringar.

- Dessa strategier är mycket viktiga i arbetet för att minska kostnaderna för inhyrd personal. Om vi ska lyckas måste vi också förstärka med egen bemanning. Det handlar dels om vad vi redan i dag kan göra med de medarbetare vi har, dels om att kunna anställa fler. I grund och botten handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Kjell Ivarsson, och får medhåll av Carin Hedqvist, tillförordnad HR-direktör i Region Blekinge.

- Vi behöver bli bättre på att framhålla fördelarna med att vara anställd hos oss, säger Carin Hedqvist.

Region Blekinge har tecknat kollektivavtal inom många områden: extra trygghet vid sjukdom, fler semesterdagar än enligt lag, extra ersättning vid föräldraledighet, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, tjänstegrupplivförsäkring och bra tjänstepension.

- En sak man verkligen bör tänka på är vilka konsekvenser det får för tjänstepensionen om man rör sig mellan offentlig och privat sektor, påpekar Carin Hedqvist.

Initiativ för gemensam upphandling

Det kommer alltid att finnas ett visst behov av inhyrd personal för att hantera tillfälliga arbetstoppar i hälso- och sjukvården. Regionerna i Sverige planerar därför nu för en gemensam upphandling av inhyrd personal. 

- Det är ett kraftfullt och glädjande initiativ, som ska hjälpa oss att tillsammans kunna få en bättre kontroll över kostnader, men också över vilken kvalitet vi får för dessa kostnader, säger Carin Hedqvist.

Läs mer på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Hittade du informationen du sökte?