Två personer ur personalen står vid en röntgenapparat som används för mammografi. De har på sig munskydd, plastförkläde och handskar.

Personal med skyddsutrustning vid mammografiapparat.

Kvinnor uteblir från mammografiundersökning

Under coronapandemin har antalet personer som kommer på sin bokade tid för mammografi minskat i Blekinge.

I Blekinge kommer kvinnor i vanliga fall på sin erbjudna mammografitid i väldigt stor utsträckning. 2019 hade Blekinge det högsta deltagandet i mammografiundersökningar i Sverige med 90 procent. Detta minskade kraftigt en period i våras i samband med pandemiutbrottet, och ligger nu runt 75 procent.

Mammografi finns vid Blekingesjukhuset i Karlshamn och Karlskrona. Personalen där vill betona vikten av att komma på sin bokade tid om man känner sig frisk. De följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att deras patienter ska känna sig trygga och fortsätta komma till sin mammografiundersökning.

- Vi har gjort särskilda insatser, bland annat flyttat isär stolar i väntrummet samt att vi använder skydd när vi undersöker kvinnorna. Kvinnor över 70 år och även kvinnor i andra riskgrupper kallas på speciella tider, och vi är måna om att hålla en hög säkerhet, berättar Maria Kjellsson, avdelningschef på mammografin.

En av tio kvinnor drabbas

Mammografi är ett viktigt redskap för att tidigt kunna upptäcka tumörer som man inte själv kan känna. Chansen att överleva bröstcancer är mycket hög om tumörer upptäcks i ett tidigt skede.

- Man kan tycka att det inte känns angeläget att gå på en undersökning om man känner sig frisk, men syftet är ju att man ska hitta en bröstcancertumör innan den ger symtom. Jag oroas över att det kan finnas kvinnor som väljer att vänta och sedan kommer till oss på kirurgen med en sämre prognos på grund av detta, säger Maria Erngrund, överläkare och bröstkirurg.

Hittade du informationen du sökte?