En sjuksköterska håller upp ett hjärta framför sig samt Region Blekinges logotyp.

Blekingesjukhuset bäst på överlevnad efter hjärtstopp för femte året i rad

Det framgår i den senaste årsrapporten från Svenska Hjärt-lungräddningsregistret. I den presenteras siffror över hur många personer som har räddats till livet med hjärt-lungräddning (HLR) efter plötsligt hjärtstopp.

I den rapporteras det om totalt 8 404 hjärtstopp under 2019. Hela 1 532 personer (626 utanför sjukhus och 906 på sjukhus) räddades till livet. Det är Sveriges alla ambulansorganisationer och sjukhus som rapporterar till registret.

Överlevnad för ett hjärtstopp utanför sjukhus är i princip oförändrad sedan 2011 och ligger på 11 procent, på sjukhus är den siffran i genomsnitt 37 procent. En snabb start av HLR är helt avgörande för överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp.

Blekingesjukhuset är bäst i landet för femte året i rad med 39 procents överlevnad. Carl-Magnus Pripp är kardiolog på Blekingesjukhuset och berättar mer om varför de lyckats så bra:

- Att Region Blekinge har lyckats så här bra under flera års tid beror bland annat på att vi fick en regionövergripande HLR-organisation. Ledningen förstod betydelsen av denna och tillsatte en styrgrupp, vilket ledde till att de styrande dokumenten fick rätt tyngd i organisationen. De tog också beslut om att vi ska följa Svenska rådet för hjärt-lungräddnings rekommendationer.

Återkommande utbildning i HLR

All personal på Blekingesjukhuset ska få utbildning i HLR, för både vuxen och barn, minst en gång per år. Detta gör att personalen tränas regelbundet, förklarar HLR-koordinatorerna Ramona Tjäder och Ann Sjöberg Johansson som bland annat arbetar med registret och att samordna dessa utbildningar.

- Chefer på olika nivåer har med tiden förstått betydelsen av regelbunden återkommande HLR-utbildning av personalen. Vi har nu välutbildade engagerade instruktörer som kan bedriva utbildningar i välutrustade och ändamålsenliga lokaler, säger Carl-Magnus Pripp och HLR-koordinatorerna.

Hittade du informationen du sökte?