Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Region Blekinge har nått uppsatt mål om minskad antibiotikaförskrivning

För tio år sedan var Blekinge ett av de landsting som skrev ut mest antibiotika i landet (runt 400 recept per 1000 invånare och år) och har sedan dess jobbat aktivt med att minska användningen.

Nu har Region Blekinge nått uppsatt mål och minskat antalet antibiotikarecept till under 250 recept per 1000 invånare och år. Det framgår i månadsstatistik över antibiotikaförsäljningen under perioden september 2019-september 2020.

Arbetet med att minska förskrivningen sker i samverkan med landets övriga regioner och Folkhälsomyndigheten inom ramen för Stramanätverket. Nätverket arbetar för en ansvarsfull antibiotikabehandling. Det är känt att hög användning av antibiotika leder till uppkomst och spridning av resistenta bakterier. Med anledning av en snabb resistensutveckling har Strama satt upp mål för antibiotikaanvändning. 

Under de tio åren som arbetet har pågått har verksamheterna inom hälso- och sjukvården fått löpande utbildningar och information om behandlingsrekommendationer. 

Primärvården och Tandvården har procentuellt sett gjort en stor insats för att minska antibiotikaförskrivningen

- Vi har kommit en bra bit på väg och det är värt att firas. Men det är viktigt att arbetet med att minska antibiotikaförskrivningen inte stannar upp utan fortsätter. Antibiotikaresistensen fortsätter att öka om än i långsam takt säger Karin Andersson, apotekare Strama Blekinge.

Region Blekinge har under lång tid minskat sin förskrivning, men den pågående Coronapandemin har ytterligare påverkat förskrivningen så att målet har nåtts. Med enkla åtgärder som att vi tvättar händerna oftare, stannar hemma när vi känner oss lite sjuka och håller avstånd har troligen lett till mindre infektioner. Att färre söker sjukvård för lättare symtom har också gett effekter.

Studier visar att det finns negativa effekter kopplat till antibiotika och därmed har det också de senaste åren skett en förändrad attityd till antibiotika, både hos förskrivare och hos patienter. Det finns en ökad kunskap och förståelse för nackdelarna med antibiotika. 

Olof Blivik, ordförande Strama Blekinge, understryker att:
- Det är viktigt att vi sparar på antibiotika till de tillfällen då den verkligen behövs. Antibiotika måste fortsatt kunna vara verksam för patienter med svåra livshotande infektioner.

Hittade du informationen du sökte?