Bidra till Blekinges framtid!

Region Blekinges logotyp med bild på en tjej som sitter med sin hund och tittar ut över sjö

Hur väl tycker du att det önskade läget stämmer överens med hur du vill att Blekinge ska utvecklas?

Vi som lever och verkar i Blekinge har ett viktigt uppdrag: Att bidra till långsiktig utveckling, tillväxt och ökad livskvalitet i länet. Även om vi ständigt påverkas av vår omvärld, har vi i hög grad framtiden i våra egna händer. Det vi gör är det vi blir.

Blekinges regionala utvecklingsstrategi (RUS) är vår gemensamma färdplan framåt – kartan som leder oss fram till önskat läge.

Just nu håller en ny regional utvecklingsstrategi för Blekinge att arbetas fram i dialog med många olika aktörer och medborgare i länet. Den nya strategin har sin utgångspunkt i det önskade läge som gemensamt lades grunden till på Blekingedagen 2019, där aktörer från hela länet samlades för att diskutera Blekinges framtid.

Som ett led i dialogarbetet ber vi dig som medborgare i Blekinge att svara på ett antal frågor. Dina svar blir ett värdefullt underlag till vår gemensamma färdväg framåt. TACK!

Svara på enkäten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enkäten tar cirka 6 minuter att besvara.

Hittade du informationen du sökte?