Hyrpersonal upphandlas gemensamt

Sveriges regioner tar gemensamma krafttag för att minska beroende av inhyrd personal. Region Blekinge tillsammans med övriga regioner i landet, sluter nu upp bakom förslaget om en gemensam upphandling av inhyrd personal.

– Det är bra att regionerna fortsätter arbeta tillsammans för minskat beroende. En gemensam upphandling gör att vi kan få bättre kontroll på kostnader, säger regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg (M).

I förra veckan ställde sig regionstyrelsen bakom förslaget om en nationell upphandling av läkare och sjuksköterskor. Det är landets regiondirektörer som tagit fram förslaget som sedan beslutas i varje region.

– Med gemensamma kravspecifikationer blir regionerna tydligare och bättre kravställare på bemanningsföretagen och får dessutom bättre kontroll på kvalitet och kostnader, säger regiondirektör Peter Lilja som varit delaktig.

Region Blekinge är en av de regioner i landet som under det senaste året har haft stigande kostnader för framför allt inhyrda sjuksköterskor. Hälso- och sjukvårdsnämnden har därför tagit beslut om att bättre bemanning med egen personal är ett av tre strategiskt viktiga områden. Hälso- och sjukvården arbetar därför med en rad olika åtgärder för att minska beroendet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson:
– Ett visst behov av hyrpersonal kommer dock alltid att finnas. Det behövs för att klara extraordinära arbetstoppar och korttidsfrånvaro. Men att anlita hyrpersonal jämfört med att anställa själv, är mycket dyrare. Pengar som kan användas till fler anställningar och satsningar på den egna personalen. Därför är det bra att vi nu går samman och upphandlar gemensamt så att vi kan nå det nationella målet för oberoende av bemanningsföretag.

I och med en gemensam upphandling kommer regionerna ha samma kravspecifikation gentemot bemanningsföretagen gällande kompetens och leverans till en överenskommen prislapp. Det årliga värdet av en gemensam upphandling beräknas till cirka 5 miljarder. Starten är planerad till år 2022.

Region Blekinges logotyp med bild på ingången till Wämö center samt Region Blekinges flaggor
Hittade du informationen du sökte?