Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Region Blekinge förbereder för vaccination mot covid-19

Ännu finns inget godkänt vaccin mot covid-19 på plats i Sverige, men Region Blekinge har påbörjat förberedelserna inför en säker och effektiv vaccinering.

De olika vaccinerna genomgår just nu flera säkerhetsprövningar och ska godkännas på europeisk nivå där även svenska Läkemedelsverket ingår. Därefter kommer de till Sverige. Folkhälsomyndigheten fördelar dem till varje region som då kan börja erbjuda vaccin till de prioriterade grupperna. Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att Sverige kommer ha vaccin på plats i januari.

Det är ett antal olika vaccin som ska hanteras, vilket gör att det finns vissa logistiska utmaningar. Vaccinationsplatser, hygienrutiner och skyddsutrustning är också exempel på frågor som är med i planeringen inför vaccineringen. Mats Berggren är samordnare för covid-19-frågor i Region Blekinge och den person som håller i arbetet.

- Vi arbetar för en säker vaccinering genom att till stora delar använda oss av det arbetssätt och den modell som redan är etablerad kring säsongsinfluensavaccineringen. Vi kommer bland annat att erbjuda tidsbokning och kontrollerad drop-in även för denna vaccinering, säger Mats Berggren.

 

Prioriterade grupper vaccineras först

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella prioriteringar som ska styra i vilken ordning vaccineringen ska göras. När de första vaccindoserna kommer till Sverige, behöver de först och främst gå till personer som har det allra största behovet av skydd. Prioriteringsordningen är:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst, i huvudsak personer som är 70 år och äldre.
  • Personal som möter särskilt sårbara personer inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorg.
  • Vuxna som bor tillsammans med personer som har hemtjänst.

Vaccinet kommer sedan successivt till alla över 18 år. Det kommer att vara kostnadsfritt att vaccinera sig.

Information om hur vaccinationen ska gå till rent praktiskt kommer att finnas på 1177.se och Region Blekinges andra webbplatser. Region Blekinge kommer löpande berätta om hur arbetet med förberedelserna för vaccineringen mot covid-19 går.

Hittade du informationen du sökte?