Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Vaccin mot covid-19 blir gratis

Vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfri för den som bor i Blekinge. Det har regionfullmäktige beslutat, vid sammanträdet den 16 december.

Sedan tidigare har regeringen utlovat att vaccin mot covid-19 ska vara gratis för alla i hela Sverige.

Vaccination mot covid-19 kommer att erbjudas så snart vaccin finns tillgängligt. I det första skedet kommer personer som är 70 år och äldre, riskgrupper och personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal att erbjudas vaccination. Därefter kan övriga delar av befolkningen från 18 års ålder erbjudas vaccination.

Ingen avgift för boende i samband med nationell högspecialiserad vård

Avgiften för boende i samband med nationell högspecialiserad vård slopas från och med årsskiftet. Det har regionstyrelsen beslutat. Med nationell högspecialiserad vård menas vård som bedrivs på få platser i landet, eftersom endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på bland annat kompetens. Den här formen av vård kallas även riksvård.

I dag betalar patienter och närstående från Blekinge en egenavgift på 100 kronor per dygn för boende på patienthotell eller liknande. Bakgrunden till att avgiften slopas är nationella rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Påverkan på närstående vid vård i hemmet ska redovisas

Regionstyrelsen ska redovisa hur den ökade förekomsten av vård i hemmet påverkat närstående till patienten. Insatserna inom så kallad nära vård ska också redovisas ur ett jämställdhetsperspektiv. Bakgrunden är att påfrestningarna ofta är större på kvinnor än på män vid stöttning av en närstående som får vård, och att belastningen på närstående ökar när vården flyttas till patientens hem.

Beslutsunderlag och protokoll

Här kan du läsa beslutsunderlag och prtokoll från politiska instanser i Region Blekinge Länk till annan webbplats..

Hittade du informationen du sökte?