Region Blekinges logotyp med bild på en solnedgång över havet

Nya vaccineringar i Blekinges alla kommuner i dag

I går anlände ytterligare 975 vaccindoser till Blekinge och skickades till länets samtliga kommuner. Det innebär att vaccineringen mot covid-19 vid särskilda boenden för äldre fortsätter i dag.

Vaccineringen inleddes den 27 december i liten skala, då boende vid två särsklida boenden för äldre i Karlshamns kommun blev allra först i Blekinge med att vaccineras mot covid-19. Totalt kom vid den första leveransen 200 doser till Blekinge. I går fick Blekinge sin andra leverans, den här gången 975 doser.

– Det innebär att vi i dag kan vaccinera äldre i samtliga kommuner i länet. Samtidigt sparar vi hälften av doserna tills det är dags för de här personerna att få dos 2, berättar Mats Berggren, operativ samordnare för vaccinationsprogrammet i Blekinge.

Vaccineringen görs i samarbete mellan Region Blekinge och kommunernas omsorgspersonal.

Följer Folkhälsomyndighetens prioritering
Som alla andra regioner följer Region Blekinge den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten tagit fram för vaccineringen. Folkhälsomyndigheten har nu tydliggjort en ordning som består av fyra faser, där den första handlar om att skydda personer som bor på särskilda boenden för äldre.

– Vår plan är att alla som omfattas av fas 1 ska kunna vara vaccinerade till slutet av januari. Exakta datum är svårt att säga, då allt handlar om hur tillgången till vaccin kommer att se ut, säger Mats Berggren.


FAKTA: Vaccineringens fyra faser

 Fas 1: I en första fas vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen. I denna fas vaccineras även personal inom omsorg och hälso- och sjukvård som arbetar nära dessa personer, och vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2: I den andra fasen, som väntas kunna komma igång i februari 2021, rekommenderas vaccination av:

  • Övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först.
  • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning.
  • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS) som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3: I denna fas, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Fas 4: I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit ett avtal om att alla vuxna som bor i Sverige ska ha erbjudits vaccination mot covid-19 under det första halvåret 2021.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Hjälpte informationen på sidan dig?