Region Blekinges logotyp med närbild på vårdpersonal

Region Blekinge kraftsamlar för att säkerställa vaccinering mot covid-19

Krisledningsnämnden i Region Blekinge har tagit beslut om att det blir möjligt att flytta personal mellan regionens olika förvaltningar. Detta för att kunna säkerställa resurser för uppdraget att vaccinera Blekinges invånare mot covid-19.

Regiondirektören har fått i uppdrag att etablera en organisation som ska omfördela framför allt personalresurser mellan förvaltningarna, för att kunna planera och verkställa vaccinationsuppdraget.

Beslutet innebär att det blir möjligt att flytta personal mellan förvaltningarna för att stötta verksamheter som är i behov av förstärkningar.

– Vi politiker har genom ett beslut i krisledningsnämnden skapat förutsättningar för kraftsamling i hela Region Blekinge. Det behövs för att klara av uppdraget att vaccinera länets invånare och samtidigt bedriva så mycket övrig vård som möjligt, säger Lennarth Förberg (M), ordförande i krisledningsnämnden och regionstyrelsen.

– Mycket görs redan i dag i förvaltningarna för att samverka kring vaccinationen. Jag välkomnar krisledningsnämndens beslut, som ger oss mandat att, när det behövs, agera med hela organisationens samlade styrka, säger regiondirektören Peter Lilja.


Hittade du informationen du sökte?