En närbild på en blå flagga med Region Blekinges logotyp mot en klarblå himmel.

Extra lönepengar för insatser under coronapandemin

Region Blekinge delar ut ett engångsbelopp på 4 000 kronor till medarbetare som har arbetat patientnära under coronapandemin. Det beslutet har nu regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg (M) fattat.

Engångsbeloppet ges till medarbetare i ett flertal yrkesgrupper i hälso- och sjukvården och också vissa yrkesgrupper i regionservice. Både tillsvidareanställda och vikarier omfattas av utbetalningen.

- Utan våra medarbetares insatser hade vi inte klarat våra uppdrag så bra som vi ändå gjort och gör. Detta är ett litet sätt för oss i den politiska ledningen och tjänstepersonsledningen att visa vår stora uppskattning, säger Lennarth Förberg.

Pandemins konsekvenser är många och har på olika sätt påverkat Region Blekinges förvaltningar och arbetsplatser. Den har påverkat de allra flesta medarbetarna men med stor variation.

- Jag är mycket imponerad över hur väl våra medarbetare och verksamheter hanterat situationen. Alla som på olika sätt har bidragit, i stort och i smått, kan känna sig stolta. Vissa av våra medarbetare har fått dra ett särskilt tungt lass. De vill vi nu uppmärksamma lite extra, säger regiondirektören Peter Lilja, som varit delaktig i beslutsprocessen och haft dialog med de fackliga organisationerna.

Region Blekinge beräknar att utbetalningen av engångsbeloppet blir sammanlagt 15 miljoner kronor. Utbetalningen är för arbete under 2020 och kommer ske i samband med januarilönen.

Hittade du informationen du sökte?