Läkarbilen tilldelas Region Blekinges patientsäkerhetspris 2020

Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Gulli Malmborg, patientsäkerhetssamordnare och Karl-Gustaf Gustafsson, sektionsledare för läkarbilen

Karl-Gustaf Gustafsson, sektionsledare för läkarbilen​. I bakgrunden står Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör och Gulli Malmborg, patientsäkerhetssamordnare.​

Region Blekinge presenterade i dag den verksamhet som tilldelas årets patientsäkerhetspris. Utmärkelsen går i år till läkarbilen, en satsning för att kunna göra läkarinsatser för äldre och sköra patienter i det egna hemmet eller särskilda boendet.

– Läkarbilen är en viktig del av Region Blekinges satsning på att flytta vården närmare patienterna. Genom att tilldela verksamheten patientsäkerhetspriset vill vi visa vår uppskattning och uppmärksamma Läkarbilens goda insatser för att säkra våra allra sköraste patienters vård och behandling under detta speciella år, säger Kjell Ivarsson hälso- och sjukvårdsdirektör.

Till följd av coronapandemin har läkarbilsverksamheten fått utökad bemanning för att kunna hålla beredskap dygnet runt. Vid befarad coronasmitta på ett särskilt boende för äldre tillkallas läkarbilen för provtagning och bedömningar.

Region Blekinges patientssäkerhetspris ska stödja och uppmuntra arbetsplatser i Region Blekinge som bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att trygga en god och patientsäker vård.

Förutom äran är priset på 20 000 kronor plus 200 kronor per tillsvidareanställd medarbetare och pengarna ska gå till personalfrämjande insatser för att ytterligare stärka patientsäkerheten på arbetsplatsen.

– Fantastiskt roligt, jag blev väldigt glad! 2020 har ju varit ett väldigt speciellt år och vi har jobbat och jobbar hårt för att kunna besöka alla med behov av vård i Blekinge. Det känns väldigt gott att läkarbilen uppmärksammas och priset innebär en uppmuntran för oss alla som jobbar tillsammans, säger sektionsledare Karl-Gustaf Gustafsson.

Motivering:
År 2020 har varit speciellt och mycket annorlunda. Pandemin, som drabbat världen och Blekinge, har ställt stora krav på flexibilitet och förmåga att hitta andra lösningar. Detta gäller även hälso- och sjukvården.

Med stort och hängivet engagemang, samt en beredskap dygnet runt, har teamet starkt bidragit till en ökad säkerhet för de som varit i behov av vård och besök under de specifika omständigheter vi befinner oss i. Både hälso-och sjukvården i Region Blekinge och länets fem kommuner har uttryckt tacksamhet för det stöd och den trygghet som teamet stått för. Teamet har också bidragit till att förstärka samarbetet mellan kommunerna och Region Blekinge. Stort grattis till alla involverade i Läkarbilen!

FAKTA: Läkarbilen

  • Läkarbilen finns över hela länet och bygger på samverkan mellan Region Blekinge och kommunerna, med ett gemensamt ansvar för patienterna.
  • Syftet är att kunna göra läkarinsatser för äldre och sköra patienter i det egna hemmet eller särskilda boendet, insatser som tidigare bara kunde göras vid vårdcentralen eller på Blekingesjukhuset. Tack vare läkarbilen kan påfrestande besök i vården eller inläggningar på sjukhus förebyggas.
  • Ett hembesök med läkarbilen kan bokas när en sjuksköterska i kommunen eller personal vid patientens vårdcentral ser ett behov av läkarbesök.
  • Läkarbilen består i dag av fem läkare, en sektionsledare, en medicinsk sekreterare och två av verksamhetscheferna för de vårdcentraler som drivs av Region Blekinge.
  • Själva läkarbilen är en vanlig personbil med Region Blekinges logotyp. Den utrustning läkaren behöver ryms i bagaget.


Hittade du informationen du sökte?