Region Blekinges logotyp med bild på Blekinges skärgård i dimma

Region Blekinge svarar på kritik mot covid-19-vården av äldre

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, riktade i november 2020 kritik mot regionerna om hur covid-19-vården av äldre på särskilda boenden fungerat. Region Blekinge har nu, på Ivos begäran, svarat på kritiken.

- Region Blekinge ser Ivos synpunkter som mycket viktiga inspel i det redan pågående utvecklingsarbetet tillsammans med länets kommuner. Vi är ytterst angelägna om att vården till denna patientgrupp ska fungera på bästa möjliga sätt, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Kjell Ivarsson.
 
I svaret, som i dag skickats till Ivo, föreslår Region Blekinge förbättringsåtgärder. Förslagen innebär att ytterligare förtydliga processer och rutiner, beslutsvägar, ansvar, roller, dokumentation, delaktighet och kommunikation för såväl de äldre och deras närstående, som för regionens samarbetspartner i vård, behandling och omsorg.

Exempel på åtgärder:

  • Läkares och sjuksköterskors arbetsuppgifter ska tydliggöras, i den särskilda modell för närsjukvård som sedan tidigare håller på att införas.
  • Alla äldre ska ha individuella medicinska vårdplaner, enligt en rutin som säkerställer bedömningar, dialog med patienter och närstående, dokumentation med mera.
  • En särskild funktion ska införas för att säkra samordning utifrån medicinska behov, och tydliggöra vilken information som ska ges till patienten och de närstående, på vilket sätt och vid vilken tidpunkt.
  • Planeringen av vården ska förbättras så att det blir tydligt vem som ska göra vad och i vilket skede.
  • Region Blekinges nya vårdinformationssystem, som successivt införs med start under 2023, ska bidra till förbättringar av journaldokumentationen.

Mycket har fungerat bra

Samtidigt framhåller Region Blekinge att det finns mycket som fungerat bra i vården vid misstänkt eller konstaterad covid-19 hos äldre vid särskilda boenden. Samarbetet mellan regionen och kommunerna har förstärkts. En framgång i det samarbetet har varit att använda så kallade läkarbilar. 

Redan i mars 2020 utökades läkarbilarnas verksamhet till beredskap dygnet runt. Läkarbilarna har varit navet i regionens covid-19-vård till personer som bor på särskilda boenden. Bland annat har läkare genom denna satsning utfört provtagning och gett stöd till kommunernas sjuksköterskor.

Inga fall av vårdskada eller felaktig behandling

Sammanfattningsvis betonar Region Blekinge att man värdesätter Ivos synpunkter, och har kunnat konstatera att det både finns sådant som behöver förbättrats, och mycket annat som fungerat bra.
 
- Viktigast av allt är att vi inte sett att det uppstått någon vårdskada eller något fall av felaktig medicinsk vård och behandling av äldre som bor på särskilt boende när det handlar om covid-19, säger Ingemar Lilja, chefläkare för primärvården i Region Blekinge.

Hittade du informationen du sökte?