Region Blekinges logotyp med bild på en ambulans

Region Blekinge tar hjälp ifrån Försvarsmakten inom ambulansverksamheten

Region Blekinge kommer att få stöttning av Försvarsmakten genom trängregementet från Skövde med att köra sjuktransport av misstänkta eller konstaterade covid-19 patienter.

Hjälpen från Försvarsmakten kommer att underlätta för ambulansverksamheten som haft en stor ökning av denna typ av uppdrag i samband med den ökade smittspridning som råder.

– Vi ser denna insats som oerhört värdefull och en avlastning för en hårt ansatt verksamhet, säger Patrik Karlsson, verksamhetschef för akutkliniken och Martin Sevestedt, avdelningschef för ambulanssjukvården i västra Blekinge.

Den militära ambulansen kommer att köra planerade transporter, så kallade sekundärtransporter, till och från sjukhuset och mellan Blekingesjukhusets båda enheter i Karlshamn och Karlskrona. Den kommer även ha möjlighet att flytta intensivvårdspatienter mellan regioner i södra Sverige.

Ambulansverksamheten kommer att bemannas med två personer från Försvarsmakten. Om intensivvårdstransporter kommer att genomföras bemannas dessa upp med anestesiläkare och specialistsjuksköterska.

Hittade du informationen du sökte?