Region Blekinge börjar vaccinera länets äldsta invånare

På måndag börjar Region Blekinge kalla personer som är 90 eller äldre till vaccination mot covid-19.

Vaccineringen av personer som är 90 år eller äldre skulle egentligen ha börjat i februari, men tidigareläggs nu. Detta då det har blivit några dagars fördröjning vad gäller vaccinering av personer med hemtjänst utan hemsjukvård.

- Vi skulle ha startat vaccinationen av personer med hemtjänst utan hemsjukvård nästa vecka, men har ett par praktiska frågor kvar att lösa. För att vara effektiva och inte tappa takten i vaccineringen börjar vi vaccinera personer som är 90 år eller äldre så länge, säger Mats Berggren, vaccinationssamordnare i Blekinge.

Vaccineringen av personer som är 90 år eller äldre sker på vårdcentralerna. Vårdcentralerna kallar genom att ringa personerna och boka tid. Vårdcentralerna begär inte mobilt bank-id när de kallar till vaccination.

Personer med hemtjänst och hemsjukvård påverkas inte av fördröjningen, utan kommer att vaccineras som planerat med start vecka 5.

Undantag i Sölvesborg

I Sölvesborgs kommun kommer vårdcentralerna, till skillnad från i övriga länet, börja vaccinera personer med hemtjänst utan hemsjukvård redan i nästa vecka. Det beror på att man i Sölvesborgs kommun löst de praktiska frågor som stått i vägen för vaccineringen.

Region Blekinges vaccinationsplan

Vaccinationen mot covid-19 i Blekinge sker i fyra olika faser enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Se Region Blekinges vaccinationsplan på 1177.se/blekinge Länk till annan webbplats.

En sjuksköterska ger en äldre kvinna en spruta.
Hittade du informationen du sökte?