Carin Hedqvist, HR-direktör, Regionstaben

Carin Hedqvist – ny HR-direktör i Region Blekinge

Carin Hedqvist blir ny HR-direktör i Region Blekinge. Det beslutet fattade regionstyrelsen vid sammanträdet den 27 januari.

- Med Carin Hedqvist får vi en ledare med långvarig och bred erfarenhet av HR-arbete, säger regionstyrelsen ordförande Lennarth Förberg (M) i en kommentar till utnämningen.

- Carin Hedqvist, 64 år och född och uppvuxen i Ronneby, men numera bosatt i Karlskrona, har arbetat med HR-frågor i hela sitt yrkesverksamma liv. I grunden är hon personalvetare med en filosofie kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor. Under det senaste halvåret har hon varit tillförordnad HR-direktör i Region Blekinge. Dessförinnan har hon haft olika chefsuppdrag inom HR-funktionen i Region Blekinge. Bland annat har Carin Hedqvist varit förhandlingschef och HR-chef för primärvården i dåvarande Landstinget Blekinge.

- Carin representerar ett engagerat och tydligt ledarskap med fokus på att utveckla HR-stödet i hela organisationen, säger regiondirektör Peter Lilja som är närmaste chef för HR-direktören och den som har lett rekryteringen.

Som HR-direktör får Carin Hedqvist uppdraget att leda hela HR-funktionen i Region Blekinge. Totalt arbetar ett 70-tal medarbetare med HR-arbete i Region Blekinge olika förvaltningar. Hon ser nu fram emot ett uppdrag som innebär många utmaningar men också stora möjligheter.

- Min viktigaste uppgift är att tillsammans med andra driva arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare och ge dem förutsättningar att utvecklas. Viktiga faktorer i vara en attraktiv arbetsgivare är att vi har ledare med rätt egenskaper och förutsättningar, att vi erbjudet en bra arbetsmiljö och att vi har konkurrenskraftiga löner. Glädjande nog får Region Blekinge goda omdömen i vår medarbetarenkät men självklart finns det områden där vi kan utvecklas och bli ännu bättre, säger Carin Hedqvist.

Högupplöst bild på Carina Hedqvist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?