Region Blekinges logotyp med bild på ingången till Wämö center samt Region Blekinges flaggor

Folktandvården i Olofström får nya lokaler

Nu är det klart att folktandvården i Olofström kommer flytta till nya lokaler. Detta sedan regionstyrelsen vid sammanträdet den 27 januari godkänt inhyrningen i de nya lokalerna.

Det handlar om en före detta butikslokal i centrala Olofström, som nu ska byggas om till tandvårdsklinik. Folktandvården Blekinge har sedan 2015 letat efter nya lämpliga lokaler till Olofströmskliniken. Orsaken är att de nuvarande lokalerna inte är ändamålsenliga, med för små personalutrymmen, otillräcklig handikappanpassning och ett omfattande renoveringsbehov av både sterilfunktion och behandlingsrum. När flyttlasset ska gå är ännu inte klart.

Region Blekinge medverkar i planering av familjecentral

Region Blekinge ska medverka i planeringen för att starta en familjecentral i Kungsmarken i Karlskrona. Det har Regionstyrelsen beslutat. Regionens medverkan innebär till en början att ta fram en ny avsiktsförklaring, där ansvar, roller och kostnader klargörs ytterligare. Familjecentralen är ett samarbete mellan Region Blekinge, Karlskrona kommun och det privatägda Lideta hälsovård. Planen är att familjecentralen, som blir den första i Blekinge ska starta i början av nästa år.

En familjecentral är en verksamhet där mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst samverkar. Familjecentralen ska bedriva förebyggande och hälsofrämjande arbete med speciellt fokus på tidiga insatser, Syftet är att bidra till en god och jämlik folkhälsa.

Moduler ska byggas vid Nättraby vårdcentral

Regionstyrelsen har godkänt att Nättraby vårdcentral hyr in sig i så kallade modulbyggnader, som ska placeras intill vårdcentralen. Detta eftersom lokaler i vårdcentralen behöver renoveras på grund av problem med inomhusmiljön. Även vissa lokalanpassningar ska utföras. Det blir barnavårdscentralen (bvc) och viss administrativ verksamhet som flyttar till modulerna. När modulerna ska stå klara är ännu inte klart.

Rivning av ambulansstation ska ge plats för parkeringshus

Regionstyrelsen har godkänt att den före detta ambulansstationen vid Blekingesjukhuset i Karlskrona rivs. Rivningen görs för att ge plats åt ett nytt parkeringshus med cirka 600 parkeringsplatser. Det hela är en del av en större plan för att modernisera hela sjukhusområdet och ersätta ett antal byggnader.

Behovsrapport om materialdepå godkänd

Regionstyrelsen har godkänt en rapport som beskriver behoven av nya lokaler för Region Blekinges materialdepå vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. I materialdepån lagras olika förbrukningsartiklar som behövs i framför allt hälso- och sjukvården. Behovet av nya lokaler är känt sedan tidigare, och i rapporten beskriver regionen varför de behövs och vilka konkreta behov som behöver tillgodoses. Behoven handlar bland annat om effektivitet, arbetsmiljö och nya EU-direktiv för att spåra medicintekniska produkter. Sedan tidigare är planen att hitta lokaler som ligger utanför sjukhusområdet i Karlskrona.

Carin Hedqvist utsedd till HR-direktör

Regionstyrelsen har utsett Carin Hedqvist till HR-direktör i Region Blekinge. Carin Hedqvist har under det senaste halvåret varit tillförordnad HR-direktör. Läs mer i pressmeddelande (länk).

Ärenden som beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige

Regionstyrelsen har även behandlat ärenden som kommer beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige vid sammanträdet den 17 februari. Det gäller bland annat:

  • utökad lönesatsning
  • avgifter i skärgårdstrafiken
  • resor till vården (sjukresor) i samband med vaccination mot covid-19.

Beslutsunderlag

Här kan du läsa beslutsunderlag till ärenden vid Region Blekinges politiska sammanträden Länk till annan webbplats..

Hittade du informationen du sökte?