En närbild på blåa flaggor med Region Blekinges logotyp.

Region Blekinge säkrar god vård för kvinnor med gynekologisk cancer

Blekingesjukhuset kan inte längre operera kvinnor för gynekologisk cancer. Det beskedet ger hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson. Det innebär att kvinnor i länet som drabbas av gynekologisk cancer kommer att opereras vid Skånes Universitetssjukhus.

Blekingesjukhusets kvinnoklinik har fyra uppdrag: gynekologi, kvinnohälsovård, förlossning och tumörkirurgi. Uppdraget att bedriva tumörkirurgi utgår från ett beslut som togs år 2016 i Södra sjukvårdsregionen. Även Skånes Universitetssjukhus har uppdrag att bedriva denna typ av kirurgi.

Men framtiden för tumörkirurgin på Blekingesjukhuset har varit oviss sedan läkarna i denna verksamhet sagt upp sig. Kjell Ivarsson har arbetat för att finna en lösning så att Blekingesjukhuset även framöver kan erbjuda denna vård.

– Verksamheten är beroende av opererande läkare och det är en kompetens som är svår att ersätta. Tyvärr kan vi för närvarande inte bemanna verksamheten, säger Kjell Ivarsson.

Detta innebär därför att kvinnor i länet som har behov av denna typ av operation tills vidare kommer att få det vid Skånes Universitetssjukhus.

– Medicinskt innebär det ingen skillnad för länets kvinnor som även fortsättningsvis kommer få en vård av hög medicinsk kvalitet. Sedan beklagar jag att Blekingesjukhuset inte i nuläget kan ge denna vård. Jag arbetar för att vi ska kunna göra det igen, säger Kjell Ivarsson.

Parallellt kommer också arbetet med att komma tillrätta med de arbetsmiljöproblem som finns på kvinnokliniken fortsatt att ges högsta prioritet. Fokus är nu på att vidta kraftfulla åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö och ytterst för att trygga en god och säker vård av hög medicinsk kvalitet för länets alla kvinnor.

Hittade du informationen du sökte?