En sjuksköterska håller upp ett hjärta framför sig samt Region Blekinges logotyp.

Så här genomförs vaccinationen mot covid-19 i Blekinge

Vaccinationen mot covid-19 i Blekinge sker i olika faser enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. De personer som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka blir erbjudna vaccin först.

Uppdaterat 11 mars 2021: observera att detta är en nyhet. Aktuell information om vaccinationen finns på 1177.se.

Vaccinationen i Blekinge är påbörjad och kommer att pågå till sommaren 2021. Tillgången till vaccin styr takten i vaccinationsarbetet.

Tid för vaccination

När det är din tur att bli erbjuden vaccin kommer Region Blekinge att informera dig om hur och när du bokar tid för vaccination.

Preliminär vaccinationsplan

Fas 1, januari-februari

Fas 1 är påbörjad. Följande personer vaccineras under fas 1:

 • Du som bor på särskilt boende för äldre.
 • Du som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.
 • Du som arbetar på särskilt boende för äldre eller nära personer som har hemtjänst.
 • Du som är prioriterad hälso- och sjukvårdspersonal.

Fas 2, påbörjas i mars:

Följande personer vaccineras under fas 2:

 • Du som är vuxen och får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Vaccination sker i på särskilda boenden eller på vårdcentral.
 • Du som är 65 år eller äldre. Vaccination sker på vårdcentral.
 • Du som har ett särskilt medicinskt tillstånd, till exempel har genomgått en transplantation eller får dialys, eller bor med någon som har det. Vaccination sker på infektionskliniken på Blekingesjukhuset eller på vårdcentral.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg. Arbetsgivaren informerar om plats för vaccination.

Fas 3, påbörjas i april

Följande personer vaccineras under fas 3:

 • Du som är 60–64 år.
 • Du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
 • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19. Det kan till exempel vara om du har en demenssjukdom.

Vaccinationen sker på vårdcentral. Du som av vissa anledning har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19 kan eventuellt bli vaccinerad på annan lämplig mottagning.

Fas 4, påbörjas i april eller maj

Följande personer vaccineras under fas 4:

 • övriga personer som är 18–59 år som inte tillhör en riskgrupp. Vaccinationen sker på vårdcentral.
Hittade du informationen du sökte?