Region Blekinges logotyp med bild på en solnedgång över havet

Möjlighet till kostnadsfri resa för vaccinering mot covid-19

Region Blekinge ändrar nu sina regler för att göra det möjligt för Blekinges invånare att slippa resekostnader i samband med vaccinering mot covid-19.

Region Blekinges regler för sjukresor beskriver när du kan få ersättning för en resa till eller från vården. Enligt reglerna kan du inte få ersättning vid resor till eller från vaccinering, men denna regel har nu regionfullmäktige beslutat att ändra. Syftet är att ingen av ekonomiska skäl ska behöva avstå från vaccinering mot covid-19. Själva vaccineringen är enligt tidigare beslut gratis.

Ny prismodell för skärgårdstrafiken

Vid sammanträdet den 17 februari beslutade regionfullmäktige även om nya priser för resor med skärgårdstrafiken i Blekinge, den så kallade skärgårdstaxan. De nya priserna innebär flera höjningar, men även oförändrade och sänkta priser. Taxan bygger på en ny prismodell, som tagits fram för att bland annat göra det enklare för kunderna och ska enhetliga priser för hela länet.

Utökad lönesatsning

Region Blekinge genomför en utökad lönesatsning i år, enligt ett annat av regionfullmäktiges beslut. Det innebär att löneutrymmet ökar med 26 miljoner kronor, vilket gör att den genomsnittliga löneökningen i år ökar med 1 procent och blir 3,2 procent. En extra lönesatsning möjliggör att medarbetare som på olika sätt bidragit i arbetet med coronapandemin uppmärksammas, men till största delen ska satsningen användas till de medarbetare som arbetar där det är svårt att behålla och rekrytera personal och där behovet av hyrpersonal är stort.

Beslutsunderlag

Här kan du läsa beslutsunderlag till ärenden vid Region Blekinges politiska sammanträden.​​​​ Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?