Nytt samarbete för helikoptertransporter av covid-patienter

Sjöfartsverkets räddningshelikopter i Kristianstad kan i samverkan med Region Blekinge nu assistera landets södra regioner med transporter av covid-19-patienter. Transporterna syftar till att utöka stödet för regionerna under den pågående coronapandemin.

Sjöfartsverkets räddningshelikopter i Kristianstad står sedan årsskiftet redo att kunna assistera landets Södra sjukvårdsregion (bestående av regionerna Blekinge, Kronoberg, Skåne och södra Halland) under den pågående coronapandemin. Utöver förmågan att bistå i olika typer av sjö- och flygräddningsinsatser kan Sjöfartsverkets helikopter nu även transportera covid-19-patienter.

- Vi fortsätter att stötta samhället och ta ett ökat ansvar under den pågående pandemin. I samverkan med Region Blekinge kan vår räddningshelikopter i Kristianstad kallas in för att transportera covid-patienter. Transporterna sker mellan olika vårdinrättningar och inom landets södra sjukvårdsregion, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningen vid Sjöfartsverket.

Utöver Sjöfartsverkets egen räddningspersonal ingår vårdpersonal från Region Blekinge under transporterna, som därmed också står som vårdgivare.

- Förfrågan från det behövande sjukhuset går till den centrala larmcentralen, som efter bedömning vidarekopplar förfrågan till oss. Beslut om transport fattas i samråd mellan helikopterpersonal och ansvarig läkare. Från Region Blekinge bemannas helikoptern av en anestesiläkare och en anestesisjuksköterska, som båda har helikopterutbildning och erfarenhet av att arbeta i räddningshelikopter, förklarar Magnus Karlegärd, anestesiöverläkare i Region Blekinge.

Parallellt med covid-19-transporterna fortsätter samtidigt Sjöfartsverkets ordinarie räddningsverksamhet.

- För Sjöfartsverkets del handlar det om att med hjälp av befintliga resurser både assistera landets södra sjukvårdsregion med helikoptertransporter, men också fortsätta att upprätthålla vår nationella sjö- och flygräddningsförmåga, säger Mattias Hyllert.

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor
Hittade du informationen du sökte?