Snart börjar flytten till byggnad 46

Nu är nya byggnad 46 vid Blekingesjukhuset i Karlskrona klar. Om ungefär en månad flyttar den första verksamheten in i den 12 100 kvadratmeter stora moderna vårdbyggnaden.

Region Blekinge tog det första spadtaget till byggnad 46 i januari 2018. Nu står byggnaden klar och kommer framöver rymma njurcentrum, mikrobiologi, vårdhygien och smittskydd, patologi, cytologi, bröstcentrum, bårhusverksamheten och kliniskt träningscentrum (utbildningslokaler för personal).

- Vi ser mycket fram emot att kunna börja flytta in verksamheterna i byggnad 46. Från och med vecka 9 börjar vi städa och möblera och strax efter påsk är huset redo för sina nya hyresgäster. Det är ett bra hus och vi hoppas att de ska trivas i sina nya lokaler, säger Peter Holmqvist, avdelningschef för byggprojektavdelningen.

Nya lokaler möjliggör samlad vård

Två av verksamheterna som flyttar in i byggnad 46 är mammografi och bröstkirurgi. Tillsammans kommer de att bilda ett bröstcentrum där de olika delarna som ingår i vårdprocessen för bröstcancer är samlade på samma våningsplan.
- Vi får möjlighet att samla allt från hälsokontroller till utredning och behandling. Ett viktigt syfte med ett bröstcentrum är att minimera patientens väntan på diagnos och påbörjad behandling. Vi ser väldigt mycket fram att flytta in i våra nya lokaler, och att tillsammans med bröstkirurgin få ett bröstcentrum i Blekinge med patientens bästa i fokus, säger Maria Kjellson, avdelningschef för mammografi.​

Förutom samlad vård med kortare ledtider för patienterna kommer de nya lokalerna att bidra till en bättre arbetsmiljö för personalen.
- Vi får ljusa, rymliga och ändamålsenliga lokaler som är planerade efter dagens specialiserade bröstradiologi. Det blir en stor förändring ur arbetsmiljösynpunkt, säger Maria Kjellson.

Flytten sker successivt

Flytten till byggnad 46 kommer att ske successivt under ungefär ett halvår. Den första verksamheten som flyttar in är njurcentrum som börjar packa upp sina flyttlådor i månadsskiftet mars-april. Det preliminära flyttschemat:

Vecka 13–17 flyttar njurcentrum.
Vecka 17–19 flyttar mikrobiologi och vårdhygien.
Vecka 20–22 flyttar bröstcentrum: mammografi och kirurgi.
Efter sommaren flyttar patologi, cytologi, bårhus, kliniskt träningscentrum och smittskyddsenheten.

Fem våningsplan med verksamheter

Byggnad 46 är den högsta byggnaden på sjukhusområdet. Våningsplanen kommer att fördelas enligt följande:

  • Längst ner i byggnaden, på plan 2, finns omklädningsrum, miljörum, förråd och anslutning till kulvert.
  • På plan 3 finns personalingång, rum för avsked av avlidna, bårhus och utbildningslokaler i form av kliniskt träningscentrum.
  • På plan 4 kommer njurmedicin att finnas. Njurmedicin samlar flera verksamheter och kommer kalla mottagningen för njurcentrum. Här är också huvudentrén.
  • På plan 5 samlas mammografi och bröstkirurgi i ett gemensamt bröstcentrum.
  • På plan 6 kommer patologi och cytologi ha sin verksamhet.
  • På plan 7 kommer mikrobiologi, smittskyddsenheten och vårdhygien att finnas.

Värms upp med geoenergi

Förutom ljusa och luftiga lokaler för patienter och personal har byggnad 46 även flera miljöfördelar. Byggnaden värms upp av en geoenergianläggning. Geoenergianläggningen finns under byggnaden och består av 28 borrhål som är drygt 200 meter djupa. Anläggningen klarar även delar av byggnadens kylbehov. På taket finns 200 solcellspaneler, som beräknas producera 68 000 kilowattimmar el per år.

Byggnad 46.
Hittade du informationen du sökte?