En närbild på en blå flagga med Region Blekinges logotyp mot en klarblå himmel.

Blekinges kvinnor får en allt bättre vård visar ny rapport

Färre allvarliga bristningar vid förlossning. Fler eftervårdsbesök och högre kompetens hos personalen. Blekinges kvinnor fick en bättre vård under 2020, trots pandemi. Det visar en ny rapport.

- Jag är stolt över att vi har lyckats ge våra kvinnor den bästa vården, säger verksamhetschef Bodil Ehn.

Listan med satsningar som Region Blekinge genomförde för kvinnors hälsa under 2020 är lång. Totalt handlar det om 25 satsningar förra året, trots coronapandemin som inneburit en stor ansträngning för både vården och kvinnorna.

Region Blekinge har bland annat arbetat med att identifiera kvinnor med förlossningsrädsla tidigt i graviditeten och erbjuder de som behöver extra stöd. En annan satsning som pågår är det fleråriga arbetet med att minska antalet allvarliga bristningar i samband med förlossning. Det har gett resultat och förra året låg andelen bristningar på 1,4 procent, jämfört med 2,4 procent 2015. Det visar rapporten ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2020”, från Sveriges kommuner och regioner, SKR.

- Vi ligger jättelågt och har gjort ett stort arbete för att minska skadorna, säger Bodil Ehn, verksamhetschef på kvinnokliniken.

Region Blekinge har även arbetat med kompetenshöjande insatser för personalen, helt enkelt en lång lista med utbildningar.

- Vi har också arbetat med att förbättra arbetsmiljön i förlossningsvården och det har gett mycket positivt hittills. Jag är så stolt över det vi har gjort, detta betyder att Blekinges kvinnor får en bättre vård, säger Bodil Ehn.

Satsningarna har gjorts inom ramen för ”Kvinnors hälsa och förlossningsvård”, en överenskommelse mellan SKR och regeringen som pågår sedan 2015. Under förra året fick Region Blekinge 14,6 miljoner kronor i statliga medel till kvinnohälsovården. 2021 är summan nästan lika stor.

- Det betyder väldigt mycket för kvinnohälsovården. Satsningen ger signaler att man faktiskt lyfter förlossningsvården och kvinnors hälsa. Vissa av sakerna hade vi aldrig kunnat göra om vi inte hade fått de här pengarna.

Men ännu mer ska göras. Just nu pågår uppbyggnaden av ett endometriosteam på gynekologimottagningen (endometrios är ett tillstånd som kan göra att man har mycket ont i samband med mens). Samtidigt planeras det för en helt ny vulvamottaning för kvinnor med smärtor i underlivet.

- Många kvinnor har ont och behöver hjälp, så detta blir en stor förbättring, säger Bodil Ehn.

Läs mer och ladda ner rapporten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistik ur rapporten:

Andel kvinnor som drabbats av allvarliga bristningar vid förlossning:

2015: 2,4 procent

2019: 1,7 procent

2020: 1,4 procent

Andel kvinnor som varit på eftervårdsbesök på barnmorskemottagningen efter förlossningen:

2015: 80,2 procent

2019: 92,6 procent

2020: 93,4 procent

Andel kvinnor som screenats för riskbruk av alkohol under graviditeten:

2015: 58,9 procent

2019: 85,3 procent

2020: 94,8 procent


Fakta om överenskommelsen mellan SKR och regeringen:

Sedan 2015 pågår en satsning på vården före, under och efter graviditet i en överenskommelse mellan SKR och regeringen. Regionerna redovisar årligen sina insatser inom ramen för satsningen till SKR, som sammanställer detta i en rapport till Socialdepartementet. Under 2020 fördelades 937 miljoner kronor till regionerna. 14,6 miljoner gick till Region Blekinge. 2021 är summan 14,3 miljoner kronor plus tilläggsavtal.

Under året har också Graviditetsenkäten lanserats. Det är en nationell enkät riktad till alla kvinnor som föder barn i Sverige. Under de tre första månaderna nåddes omkring 70 000 kvinnor av enkäten i hela Sverige. Syftet med enkäten är att i en bred satsning fånga gravida och nyblivna mammors egna upplevelser av sin hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och året efter förlossning. Resultaten ger regionerna ett viktigt underlag för att förbättra vården inom hela vårdkedjan, utifrån kvinnornas behov.

Sedan 2015 pågår en nationell satsning på vården före, under och efter graviditet samt på kvinnors hälsa. Satsningen planeras pågå till och med 2022.

Hittade du informationen du sökte?