Region Blekinge uppdaterar vaccinationsplanen

Idag meddelande regeringen att vaccinmålet ändras till följd av de minskade leveranserna av vaccin. Region Blekinge har justerat sin vaccinationsplan efter den nya informationen. Målet är att alla över 18 år ska vara vaccinerade till 15 augusti.

Preliminär vaccinationsplan för fortsatt vaccinering av fas 2 vecka 13 till vecka 16:

  • Vecka 13: fokus på att åldersgruppen 80–89 år ska bli färdigvaccinerade.
  • Vecka 14–15: fokus på åldersgruppen 70-79
  • Vecka 16: fokus på åldersgruppen 65–69

Fas 3, påbörjas preliminärt i april-maj

Följande personer vaccineras under fas 3:

  • April: du som är 60–64 år.
  • Maj: du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
  • Maj: du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19. Det kan till exempel vara om du har en demenssjukdom.

Vaccinationen sker på vårdcentral. Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19 kan eventuellt bli vaccinerad på annan lämplig mottagning.

Fas 4, påbörjas preliminärt i juni

Följande personer vaccineras under fas 4:

  • övriga personer som är 18–59 år som inte tillhör en riskgrupp. Vaccinationen sker på vårdcentral.
Hittade du informationen du sökte?