Region Blekinges logotyp med bild på ingången till Wämö center samt Region Blekinges flaggor

Region Blekinges årsredovisning fastställd

Regionfullmäktige har nu fastställt Region Blekinges årsredovisning för år 2020. Det skedde vid sammanträdet den 7 april. Årsredovisningen visar det ekonomiska resultatet för regionen och hur väl organisationen uppnådde sina mål.

När det gäller det ekonomiska resultatet fick Region Blekinge ett överskott på 114 miljoner kronor. Ett annat sätt att räkna är det så kallade balanskravsresultatet, där man korrigerat resultatet för upp- och nergångar i utvecklingen av värdepapper. Region Blekinges resultat blev då ett överskott på 24 miljoner kronor. Av den stora skillnaden mellan de båda sätten att räkna resultatet kan man utläsa att regionens värdepapper ökade mycket i värde under 2020, vilket är kopplat till en generell börsuppgång.

Att resultatet var så starkt berodde även mycket på stora tillfälliga statsbidrag och andra riktade satsningar till följd av coronapandemin, kombinerat med minskad efterfrågan av viss verksamhet. De tillfälliga tillskotten gör inte att ekonomin på lång sikt blivit bättre, utan tidigare utmaningar och effektiviseringsbehov finns kvar.

Uppföljningen av Region Blekinges mål visar årsredovisningen att tre av tio så kallade inriktningsmål nåddes tillfredsställande. För de övriga sju inriktningsmålen beskrivs måluppfyllelsen som ”inte helt tillfredsställande”.

I samband med årsredovisningen fattar regionfullmäktige även beslut om ansvarsfrihet för regionstyrelsen och nämnderna i regionen, ett sätt att formellt godkänna att man skött sina uppdrag. Regionfullmäktige beviljade ansvarsfrihet i samtliga fall utom när det gäller hälso- och sjukvårdsnämnden. Här skickades ärendet i stället tillbaka till hälso- och sjukvårdsnämnden för ett yttrande.

Region Blekinge behåller vindkraftverk

Regionfullmäktige har vidare beslutat att Region Blekinge ska behålla de vindkraftverk som regionen är delägare i. Beslutet bygger på en utredning om vindkraften ur ett ekonomiskt perspektiv. Hittills har vindkraftverken gett ett positivt ekonomiskt resultat på 4,1 miljoner kronor mellan 2014 och 2019. Resultatet förväntas fortsätta vara positivt, samtidigt som alternativet att sälja Region Blekinges andelar inte tros bli lönsamt.

Delägarskap i bolag ska stötta industriföretag

Regionfullmäktige har även ställt sig positivt att Region Blekinge blir delägare av bolaget Techtank. Syftet med delägarskapet är att bättre kunna stötta utveckling och tillväxt hos små och medelstora företag i länet.

Ärenden sköts upp till maj

Flera ärenden som regionfullmäktige hade på dagordningen sköts av tidsbrist upp till nästa sammanträde, i maj. Det gäller bland annat ärenden om utredningar av en vissarblåsarfunktion och om nya avgifter för tolktjänster, där förslaget till fullmäktige är att inte införa nya avgifter.

Håll koll på protokoll och handlingar

Klicka här för att läsa beslutsunderlag och protokoll från Region Blekinges politiska sammanträ​​​den​ Länk till annan webbplats..​

Hittade du informationen du sökte?