Region Blekinges logotyp med bild på en bokskog

Plan för snabbare återstart efter pandemin

Regionstyrelsen har behandlat den plan för återstart som tidigare i år beslutades av regionala utvecklingsnämnden. Planen beskriver hur näringslivets återstart efter coronapandemin kan underlättas.

Förslagen i planen syftar till att öka tempot i den digitala omställningen och öka innovationsförmågan i Blekinge. Det ska ske bland annat ske genom tillämpade testbäddar. Med det menas fysiska eller virtuella platser där företag, organisationer och högre utbildningar kan samverka vid utveckling, testning och införande av nya produkter och tjänster, med mera. De tillämpade testbäddar som redan finns ska enligt planen utvecklas genom nya samarbeten, arbetsmetoder och bredare uppdrag.

Återstarten ska också ske genom att öka stödet till och kompetensen inom digitala omställningar.

Beslut om vinnare av hållbarhetspris presenteras av regionfullmäktige

Regionstyrelsen har vidare beslutat vem eller vilka som blir årets vinnare av Region Blekinges hållbarhetspris. Vinnaren hålls dock hemlig och presenteras i stället vid regionfullmäktiges sammanträde den 5 maj.

Beslut som fastställs av regionfullmäktige

Regionstyrelsen har även fattat beslut i en rad ärenden som kommer fastställas av regionfullmäktige vid sammanträdet den 5 maj. Det handlar bland annat om:

  • utredning om självkörande buss
  • fastighetsförsäljning vid Ronneby hälsocenter
  • strategi för oberoende av inhyrd personal
  • trafiksäkerhet vid Blekingesjukhuset i Karlshamn
  • förutsättningar för att sälja mat som blir över
  • beroendecentrum
  • samfinansiering av järnväg.

Håll koll på protokoll och beslutsunderlag

Klicka här för att läsa beslutsunderlag och protokoll från Region Blekinges politiska sammanträ​​​den​ Länk till annan webbplats..​

Hittade du informationen du sökte?