Dialysavdelningen flyttar och blir njurcentrum

Den första verksamheten som kommer igång i nybyggda huset (byggnad 46) på sjukhusområdet i Karlskrona är njurcentrum. Den 16 april sker den första behandlingen.

Dagens dialysavdelning finns i både Karlskrona och Karlshamn. Verksamheten i Karlskrona flyttar den 15 april in i den precis färdigställda byggnad 46. Dagen efter flytten är de redo att utföra den första behandlingen. I samband med flytten byter verksamheten också namn till det mer heltäckande - njurcentrum.

Avdelningschef Maria Sundström berättar:
– 1980 hade vi fyra behandlingsplatser. I och med flytten får vi 23 välbehövliga platser. Tidigare hade vi till exempel ingen möjlighet att isolera patienter, vilket vi får i de nya lokalerna.

Njurcentrum är beläget på entréplanet (plan 4) i byggnad 46. Njurmottagningen kommer att vara utrustad med så kallad självincheckning, vilket innebär att patienterna inte behöver gå via centralkassan vid sitt besök, utan hanterar sin anmälan själva via en terminal i entrén.

Leif Nilsson, Rolf Berqvist, Christer Albinsson och Tommy Sternulf ingår alla i njurcentrums patientråd. De ser fram emot att verksamheten flyttar till mer rymliga och ändamålsenliga lokaler. Det har varit trångbott i de gamla lokalerna.

 

Fakta om njurcentrum

  • Njurcentrum erbjuder bloddialys, påsdialys via Karlshamn och njurmottagning på båda orter för kronisk njursjuka och behandling av alla blekingebor som njurtransplanterats.
  • Njurcentrum utför cirka 9 000 dialysbehandlingar om året i länet. Cirka 5 000 av dem görs i Karlskrona.
  • Årligen görs det 5 200 besök på njurmottagningarna i Blekinge, varav 2 700 besök i Karlskrona.
  • Njurcentrum består av 7 njurläkare, 37 sjuksköterskor, 5 undersköterskor och 2 medicinska sekreterare, fördelade mellan Karlshamn och Karlskrona.


Birgitta Martinsson Lindvall och Anette Karlsson vid en av dialysplatserna.
Hittade du informationen du sökte?